Pressmeddelande | 2008-04-10 | 19:00

Vattenfall fick EU:s pris för effektiv vägbelysning

I stark konkurrens har Vattenfall fått EU:s utmärkelse ”Green Light Award”. Utmärkelsen uppmärksammar arbetet med en unik gatubelysning, som förbättrar ljuskvaliteten och samtidigt innebär en betydande energibesparing.

Priset är ett resultat av trepartssamarbete med Nordic Light och Prismalence om att gemensamt utveckla, marknadsföra och sälja en ny belysningsprodukt, Cobra, som har stor potential för energibesparing. Jämfört med de två vanligast förekommande armaturerna kan elanvändningen minskas med 50-70 procent samtidigt som belysningen blir bättre.

– Vi är naturligtvis glada och stolta över denna utmärkelse. Cobra är ett exempel på hur vi hjälper våra kunder att sänka sina energikostnader och minska påfrestningarna på miljön och klimatet, säger Jan Bardell, chef för affärsområde Tjänster inom Vattenfall Norden.

Vattenfall erbjuder Cobra vid nyanläggning, reinvestering och underhåll av vägbelysning, parkeringar, parker, idrottsanläggningar, fasadbelysning, industrianläggningar samt projektering av belysningsanläggningar.

EU:s Greenlight Award är inget ekonomiskt pris, utan vinnaren får använda utmärkelsen i sin marknadsföring. Av totalt 450 Greenlight Partners inom EU blir ett fåtal belönade med Green Light Award för bra projekt eller aktiviteter. Vattenfall har fått utmärkelsen i kategorin gatu- och vägbelysning.

För vidare information, kontakta:
Jan Bardell, chef Tjänster Vattenfall Norden, telefon 08-739 70 04.
Anna Lihr, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon 08-739 55 93.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner