Pressmeddelande | 2009-01-14 | 14:03

Vattenfall förbereder för havsenergiparker på Irland

Vattenfall har förvärvat 51 procent av det irländska företaget Pandion, som utvecklar lägen för havsenergi, för omkring fem miljoner kronor (EUR 500,000). Wavebob Ltd, ett utvecklingsföretag för havsenergi, kommer att äga de återstående 49 procenten av Pandion och avtalet ger möjlighet för fler intressenter att delta.

Pandion har ansökt om byggplatser för havsenergi på Irlands västkust, vilka kommer att utvecklas för demonstration till kommersiell storlek, över 250 MW el, då det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. För Vattenfall är investeringen i Pandion ett första steg mot en ledande position inom den framväxande marknaden för havsenergi, i linje med företagets planerade investeringar i förnybar energiproduktion.

– Havsenergi har stor potential att bidra till förverkligandet av Vattenfalls klimatvision att vara klimatneutrala till 2050. Det är viktigt för att vi ska nå våra tillväxtmål, som är baserade på förnybara energikällor, kärnkraft och kol med CCS-teknik, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.

Helmar Rendez, vice vd Vattenfall AB, förklarar:

– Irlands unika vågklimat, omfattande stödsystem, starka politiska stöd och utsedda områden för utnyttjande av havsenergi gör etablering där förmånlig. Vi räknar med snabba tillståndsprocesser och Vattenfall har intresse av att stimulera såväl marknadsutvecklingen som den tekniska utvecklingen. Vi kommer att förbli oberoende av teknikleverantörer, och Pandion är teknikneutralt. Teknikerna måste utvecklas och optimeras ytterligare, och kraftsystemen måste integreras, innan tekniken kan introduceras kommersiellt. Att etablera lägen med potential att växa till kommersiell storlek är viktigt för att vi ska kunna bidra till en sådan utveckling.

Irland och Storbritannien är Vattenfalls prioriterade marknader för havsenergi, med likartade fysiska och ekonomiska förutsättningar. Det är därför mycket troligt att Vattenfall återkommer med fler satsningar för att etablera havsenergiverksamhet i dessa länder. Båda marknaderna behöver emellertid nya investeringar i överföringskapacitet innan stora investeringar i havsenergi kan komma till stånd.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare Vattenfall AB, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner