Pressmeddelande | 2011-01-03 | 08:00

Vattenfall först igen med kundlöften – 37 000 elnätsanslutna företag berörs

Nu vidareutvecklar Vattenfall förra årets lyckade introduktion av kundlöften till privata elnätskunder. Med tio nya löften till de 37 000 företag som är elnätskunder hos Vattenfall Eldistribution AB sätter Vattenfall återigen en ny standard för branschen. Bland annat ersätts de största kunderna redan efter två timmars elavbrott.

Snart får landets 37 000 företagskunder hos Vattenfall ett brev som lovar ett långtgående ansvar för bland annat strömavbrott.  De tio kundlöftena gäller från den 1 januari 2011 och betyder att Vattenfall tar på sig ett ansvar som är unikt bland elnätsleverantörer i Sverige och vida mer långtgående än vad lagen kräver.

En nyhet är att 270 företag som är anslutna till regionnätet får kompensation redan efter två timmars elavbrott. För 37 000 lokalnätsanslutna företag gäller sex timmar. Detta ska jämföras med dagens lagkrav om kompensation först efter tolv timmar.

– Tolv timmar är alldeles för lång tid för ett företag att stå utan el. Vår ambitionsnivå är mycket högre än så, och klarar vi inte att nå den ska kunden ersättas, säger Annika Viklund, chef för Vattenfall Eldistribution.

Vattenfalls kundlöften är unika och har ingen motsvarighet bland andra elnätsbolag. Förutom ersättning vid långa avbrott lovar Vattenfall även kompensation vid återkommande avbrott, snabb hjälp - till exempel vid byte av elleverantör, bättre information, hjälp att utreda brister i elkvaliteten samt att miljökompensera alla utsläpp av växthusgaser från Vattenfalls nätanläggningar.

– Våra löften ska ses som en sorts varudeklaration, ett sätt att i koncentrerad form beskriva vad våra företagskunder ska kunna förvänta sig av oss, säger Annika Viklund.

– Förra årets kundlöften till privatkunderna visade sig vara en oerhörd framgång och nu vill vi ge våra företagskunder motsvarande service. Vår målsättning är naturligtvis att elleveranserna ska vara så bra att kunderna aldrig ska behöva åberopa löftena. Därför arbetar vi ständigt med förnyelse av våra elnät och förbättring av servicen till våra kunder, säger Annika Viklund.

Fakta

Antal regionnätskunder: 270
Antal företagskunder på lokalnät:  37 000 med 110 000 uttagspunkter
Antal privata nätkunder: 750 000

Ladda ner de tio kundlöftena (PDF 28 kB)
Ladda ner pressmeddelandet (PDF 36 kB)

För mer information, kontakta:

Karl-Erik Olsson, tel 0705-38 81 38

Lämnat av Vattenfalls presstjänst, tel 08-739 50 10

Läs mer om kundlöftena

Vattenfall.se