Pressmeddelande | 2008-11-01 | 13:12

Vattenfall förvärvar brittiskt vindkraftsföretag

Vattenfall lade den 10 oktober 2008 bud på det brittiska företaget Eclipse Energy UK plc (‘Eclipse’), ett utvecklingsföretag med inriktning på vindkraft.

Vattenfall har nu fått giltig acceptans motsvarande 91,2% av aktiekapitalet i Eclipse. Detta är tillräckligt för att begära förvärv av resterande aktier på samma villkor, vilket Vattenfall nu avser att göra. Därigenom får Vattenfall goda förutsättningar att växa ytterligare på den brittiska marknaden och spela en aktiv roll i Storbritanniens tredje utbudsrunda när det gäller projektutveckling av havsbaserad vindkraft.

Eclipse arbetar för närvarande med sex vindkraftprojekt i Storbritannien med en sammantagen effekt på över 200 MW förnyelsebar el. Förvärvet är därför ett logiskt steg framåt i Vattenfalls planer för ytterligare vindkraftsexpansion och ett sätt att dra fördel av dess världsledande kompetens inom vindkraftområdet.

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson säger om förvärvet:

– Detta avtal ger oss utmärkta möjligheter att utvidga vår verksamhet i Storbritannien genom att stärka vår lokala närvaro och utnyttja vår betydande erfarenhet av vindkraft. I Vattenfalls strategi för minskade utsläpp ingår mycket ambitiösa planer för förnyelsebar energi. Den brittiska marknaden är ett av huvudmålen för vår framtida tillväxt, bland annat på grund av dess väl fungerande stödsystem, en avreglerad och konkurrensutsatt elmarknad och öppenhet för utländska investeringar. Eclipse är ett välskött företag med gott rykte och lång erfarenhet inom förnybar energi. De har utvecklat viktiga vindkraftprojekt i linje med Vattenfalls affärsverksamhet och ambitioner.

Eclipses projekt Ormonde, som kommer att tas i drift omkring 2011, baserat utanför kusten vid Barrow-in-Furness i Nordväst, omfattar 150 MW godkänd förnyelsebar el från havsbaserad vindkraftsproduktion. Projektet har också potential för ytterligare 93 MW från naturgasutvinning vid två små gasfält, Ormonde Nord och Syd.

Projektet Gwynt yr Hafan i Södra Wales består av fem byggområden i tidigare gruvtrakter som den walesiska regeringen identifierat som passande för utveckling av industri och handel. De fem byggområdena Newport, Cardiff, Barry, Port Talbot och Swansea, har var för sig potential att producera 58 MW landbaserad vindkraft.

Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten, med verksamhet inom alla delar av värdekedjan el. I Storbritannien äger och driver Vattenfall den havsbaserade vindkraftparken Kentish Flats, med en effekt på 90 MW. Vattenfall är också världens näst största producent av havsbaserad vindkraft, med en ägarandel på 60 procent i Horns Rev, världens största havsbaserade vindkraftanläggning utanför Jylland i Danmark (160 MW) och 100 procent av världens tredje största havsbaserade vindkraftpark, Lillgrund mellan Sverige och Danmark (110 MW). Vattenfalls tre största vindkraftparker producerar sammanlagt tillräckligt med förnybar hushållsel till omkring 200 000 hem. Företaget avser att öka sin produktion av vindkraft från dagens 1,5 TWh till 50 TWh år 2030, vilket motsvarar hushållsel till 10 miljoner hem, och ser Storbritannien som en nyckelmarknad för framtida tillväxt.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, telefon 070-358 63 30.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10