Pressmeddelande | 2008-10-06 | 15:47

Vattenfall förvärvar vindkraftföretag i Storbritannien

Vattenfall AB har idag förvärvat AMEC Wind Energy Limited (‘AMEC Wind’) i Storbritannien, ett ledande utvecklingsföretag för affärsmässiga vindkraftsparker för en kontant köpeskilling på cirka 1,6 miljarder kronor (126,6 miljoner GBP eller omkring 160 miljoner EUR).

Förvärvet av samtliga aktier i detta företag gör det möjligt för Vattenfall att öka sin elproduktion från förnyelsebara energikällor samt bredda sin verksamhet på den brittiska marknaden.

Vattenfall och AMEC plc har också ingått en strategisk allians inom projektutveckling för energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp samt ett ramavtal i syfte att utveckla existerande vindkraftprojekt i AMECs portfölj och att utveckla nya vindkraftprojekt i Storbritannien.

Vattenfall planerar att under de närmaste 20 åren göra omfattande investeringar i elproduktion från förnybar energi i syfte att år kunna 2030 producera cirka 50 TWh vindkraft. Det skulle motsvara förnyelsebar el till cirka tio miljoner hushåll. Vattenfalls mål är att vara klimatneutralt 2050. Vattenfall avser att spela en viktig roll inom nya havsbaserade vindkraftprojekt kring Storbritannien i den kommande ”Omgång III”.

I Storbritannien äger och driver Vattenfall den havsbaserade vindkraftparken Kentish Flats, med en effekt på 90 MW, och har nyligen offentliggjort sin fasta avsikt att lägga ett anbud på förvärv av Eclipse Energy. Detta bolag utvecklar för närvarande flera brittiska vindkraftsprojekt med en sammantagen effekt på över 200 MW. Vattenfall är också världens näst största operatör av havsbaserad vindkraft, med 60 procent ägarandel i Horns Rev utanför Jylland i Danmark, världens största havsbaserade vindkraftspark, och 100 procent av Lillgrund i Öresund mellan Sverige och Danmark, världens tredje största havsbaserade vindkraftspark.

AMEC Wind äger en av de största portföljerna för vindkraftutveckling i Storbritannien med en potential på 573 MW. Dess portfölj av landbaserade vindkraftverk i Storbritannien motsvarar 6,5 procent av alla godkända och pågående landbaserade projekt i Storbritannien. Dess skotska landbaserade portfölj motsvarar 9,9 procent av alla godkända och planerade skotska landbaserade projekt. Om alla dessa projekt förverkligas, skulle portföljens årliga nettoproduktion vara cirka 2 TWh, motsvarande el till ungefär 400 000 hushåll.

– Detta förvärv ger Vattenfall en utmärkt möjlighet att bredda vår verksamhet i Storbritannien, stärka vår lokala närvaro och ytterligare höja vår redan betydande erfarenhet inom vindkraftområdet, säger Vattenfalls koncernchef Lars G. Josefsson.

– Vattenfall har mycket ambitiösa planer för förnyelsebar energi som en del i vår strategi för minskade utsläpp. Storbritannien är en av de främsta marknaderna för tillväxt inom förnyelsebar elproduktion på grund av dess väl fungerande stödsystem, en avreglerad och konkurrensutsatt elmarknad samt öppenhet för utländska investeringar. AMEC Wind är ett välrenommerat företag med lång erfarenhet inom detta område och har utvecklat betydande projekt i linje med vår verksamhet och våra ambitioner. Vattenfall ser attraktiva finansiella förutsättningar för den brittiska vindkraftsektorn. Storbritannien gynnas av höga vindhastigheter, vilket gör att brittiska vindkraftsparker kan producera mer el än vindkraftsparker på stora delar av den europeiska kontinenten.

Samir Brikho, vd för AMEC, säger:
– Det här är ett utmärkt avtal för både AMEC och Vattenfall. Vi är glada att samarbeta med Vattenfall då de bygger sin ställning på den brittiska vindkraftsmarknaden. Detta är ett område av nationell betydelse, och tillsammans ser vi fram emot att ge ett betydande bidrag till Storbritanniens mål för energi från förnyelsebara källor.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, Vattenfall Group Media Relations, telefon 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner