Pressmeddelande | 2008-12-04 | 14:05

Vattenfall främjar likviditet för tyska elderivat på Nord Pool

Vattenfall Trading Services, Vattenfalls centrala plattform för energitrading, går från och med idag, den 4 december 2008, in som market maker för tyska elderivat på Nord Pool.

– Genom att ta på oss ansvaret för att ge dessa nya produkter likviditet markerar vi vårt stöd för en integrerad och konkurrensutsatt europeisk energimarknad, säger Henrik Valgma, chef för Vattenfall Trading Services. Jag är förvissad om att vårt initiativ kommer att uppmuntra fler aktörer i Norden att också sätta fart på denna marknad och ta nästa steg mot en kontinental elmarknad.

Förutom denna nya uppgift fullgör Vattenfall redan sina åtaganden som market maker vid Nord Pool (den nordiska kraftbörsen) och EEX (den tyska kraftbörsen). Vattenfall Trading Services ger Vattenfallkoncernen tillgång till grossistmarknaderna för energi och har från första början varit en aktiv aktör på de nordiska och tyska elmarknaderna. Vattenfall Trading Services är en av de ledande aktörerna inom europeisk trading på grossistmarknaderna för energi. Företaget tillhandahåller portfölj- och riskhanteringstjänster till alla Vattenfalls enheter och handlar med fysisk och finansiell el, CO2, förnybar energi, gas, olja, fysiskt och finansiellt kol och frakt, valutor och aluminium. Tradingverksamheten är lokaliserad till Hamburg, Stockholm, Warszawa och Köpenhamn.

För vidare information, kontakta:
Steffen Herkner, chef för Continental Power Trading, VTS, telefon: +49 40 24430 241.
Gabriele Rahn, VTS Media Spokesperson, telefon: +49 40 24430 328.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner