Pressmeddelande | 2008-12-18 | 08:00

Vattenfall går med i samarbetsprojektet Oxycoal UK

Vattenfall tar ännu ett steg framåt i sitt arbete med CCS (avskiljning och lagring av koldioxid) genom att gå med i samarbetsprojektet Oxycoal UK. Projektet syftar till att utveckla en konkurrenskraftig Oxyfuelteknik för fullskalig tillämpning vid kraftverk.

Projektet Oxycoal UK utvecklar Oxyfuelteknik för avskiljande av koldioxid. Det innebär att kol eldas i en blandning av nästan rent syre och återcirkulerade förbränningsgaser för att slutprodukten ska bli en gas med hög halt av koldioxid som kan renas och kondenseras för transport och lagring.

– Vattenfall har arbetat med att utveckla CCS-teknik sedan 2001, och det är av stort intresse för oss att ingå i projektet Oxycoal UK ett av de mest framskjutna projekten i Europa vi sidan av vår egen pilotanläggning i Schwarze Pumpe, säger Göran Lindgren, Vattenfalls CCS-projektledare.

Projektet Oxycoal UK leds av teknikleverantören Doosan Babcock och drivs av en grupp industrisponsorer och universitetspartners. Vattenfalls bidrag till projektet blir, förutom omfattande kunskap om och erfarenhet av CCS-teknik, cirka £330,000 (omkring fyra miljoner SEK).

Projektet kommer att pågå till november 2009, med två års möjlig förlängning.

Vattenfalls pilotanläggning för Oxyfuelteknik i Schwarze Pumpe invigdes i september 2008. Under 2008 presenterade Vattenfall också planer för nya CCS-demonstrationsanläggningar i såväl Danmark som Tyskland. Avsikten är att CCS-tekniken ska vara kommersiellt konkurrenskraftig 2020.

Vattenfall offentliggjorde tidigare i år sin vision att vara klimatneutrala år 2050. CCS-teknik är ett viktigt medel för att förverkliga den visionen.

Läs mer om Vattenfalls CCS-projekt på http://www.vattenfall.com/ccs

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, chef för Extern kommunikation, Vattenfall, telefon: +46 (0) 8 739 60 66.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.