Pressmeddelande | 2011-12-07 | 12:15

Vattenfall gör vätgas av vind

Vattenfall deltar i ett unikt projekt vid hybridkraftverket i Prenzlau, Tyskland, där vindenergi lagras och omvandlas till vätgas. Vätgasen kan sedan användas för att producera el och värme i kraftverk eller användas som drivmedel till bilar.

– Detta är ett unikt projekt både för Tyskland och hela Europa. Vi kombinerar här produktion av förnybar elektricitet, värme och väte, säger Oliver Weinmann, chef för Vattenfall Innovation i Tyskland.

Förnybar energi är på frammarsch, men utmaningen är att lagra den. Ett vindkraftverk producerar el direkt till elnätet men tillgången är större än efterfrågan och det finns därför ett behov att lagra energin. Därför har Vattenfall engagerat sig i projektet i Prenzlau som tar tillvara vindenergi och via ett hybridkraftverk omvandlar energin till väte.

Prenzlau ligger tio mil norr om Berlin och hybridkraftverket där är det första i Europa. Det består av en biogasenhet, tre vindkraftverk på 2 MW vardera, två kombinerade värme- och kraftstationer samt en elektrolysenhet som producerar vätet.

– Idag finns inget system för att kompensera skillnaderna mellan tillgång och efterfrågan inom förnybar energi. Men med det här projektet hittar vi en balans i systemet och dessutom blir det en god affär, säger Oliver Weinmann.

Vattenfall planerar nu tillsammans med sina partners att utöka försöksverksamheten till att producera vätgas av vindenergi i flera större projekt. Bland annat planeras ytterligare ett hybridkraftverk i delstaten Brandenburg.

I projektet i Prenzlau ingår energileverantören Enertrag, det franska olje- och gasbolaget Total och Siemens. Även forskningsinstitutioner och miljöorganisationer ingår. Initiativet stöds av flera delstater i Tyskland samt det tyska transportdepartmentet och går under namnet Performing Energy – alliance for hydrogen from wind.

Vattenfall är nummer två i världen att producera vindkraft till havs. Utanför Tysklands kust planerar Vattenfall två stora vindkraftparker som tillsammans kan ge el till cirka 800 000 tyska hushåll. Vattenfalls omfattande vindkraftsinvesteringar passar bra ihop med försöken att lagra vindenergi på olika sätt.

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, tf presschef Sverige på tel +46 727 327721

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning: +46 8 739 50 10,
press@vattenfall.com