Pressmeddelande | 2011-06-13 | 12:50

Vattenfall håller extra bolagsstämma

Vattenfall håller extra bolagsstämma tisdagen den 14 juni på huvudkontoret i Stockholm. Journalister och allmänheten välkomnas att följa stämman på den svenska hemsidan.

Tisdagen den 14 juni kl. 16.00 genomförs Vattenfalls extra bolagsstämma på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10 i Stockholm. Vattenfalls extra bolagsstämma väntas välja Lars G Nordström till ny ordförande och Christer Bådholm till vice ordförande.

Ägaren, staten, har nominerat Christer Bådholm till vice ordförande i Vattenfall. Han har varit styrelseledamot i Vattenfalll sedan 2002 och har därigenom djup kunskap om Vattenfall och om den sektor företaget verkar i. Han är civilekonom från Chalmers Tekniska Högskola och har lång erfarenhet som VD i olika bolag i transportbranschen. Han har även flera andra styrelseuppdrag.

För mer information om årsstämman, program, dagordning med mera se under bolagsstyrning på 

www.vattenfall.se/arsstamma

Stämman kommer att direktsändas på
www.vattenfall.se/webcast (nytt fönster)

Journalister som önskar närvara vid stämman ombedes kontakta Vattenfalls pressavdelning på telefon 08-739 50 10.

För mer information kontakta:
Maria Lidzell, Media Relations, telefon 070-214 87 57
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 37 kB)