Pressmeddelande | 2012-11-22 | 11:14

Vattenfall håller extra bolagsstämma

Vattenfall håller extra bolagsstämma onsdagen den 28 november på huvudkontoret i Solna.

På den extra bolagsstämman kommer beslut att fattas om ändrade ekonomiska mål för Vattenfall. Ägaren, svenska staten, har föreslagit nya mål för bolaget och kommer att förklara bakgrunden till dessa. Vattenfall kommer också att presentera hållbarhetsmål för koncernen.

Dörrarna öppnas kl 9.00 och vi ber er vara på plats i god tid före 9:15. Direkt efter stämman finns representanter för Vattenfalls ledning tillgängliga för frågor.

För mer information om årsstämman, program, dagordning med mera se under bolagsstyrning på www.vattenfall.se/arsstamma.

Vi ber dig anmäla din närvaro till Vattenfalls pressavdelning på telefon 08-739 50 10.

Det finns möjlighet att ta bilder direkt före stämmans öppnande och direkt efteråt.
Fotografering, ljud- och bildupptagning kommer inte att vara tillåten under själva stämman.

Adressen är: Evenemangsgatan 13, Arenastaden Solna.

Ett begränsat antal parkeringsplatser finns på markerade ytor direkt utanför huvudentrén. Anmälan sker i receptionen. Ytterligare parkeringsplatser finns i närområdet.

Vänligen tag med din presslegitimation.

För mer information kontakta:
Mikael Petrovic Wågmark, presschef Vattenfall Sverige, telefon 0725-00 95 80
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 070-539 65 14

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10

E-post
Facebook
Twitter

Ladda ner pressinbjudan (PDF 99 kB, nytt fönster)