Pressmeddelande | 2009-08-14 | 12:01

Vattenfall har inte lagt bud på aktier i Enea

Vattenfall har beslutat att inte delta i anbudsprocessen på 67,05% av aktierna i den polska energikoncernen Enea, som ägs av polska staten. I november 2008 förvärvade Vattenfall 18,7% av aktierna i Enea.

– Vattenfalls beslut att denna gång inte lägga något bud bör ses mot bakgrund av översynen av våra investeringsprojekt. Vi har emellertid även i fortsättningen ett starkt intresse av den polska energimarknaden och Enea, säger Vattenfalls finansdirektör Dag Andresen.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, PR and Media Relations Manager, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Press release in pdf format


Download