Pressmeddelande | 2008-05-17 | 08:30

Vattenfall hjälper Ukrainas industri spara energi

Vattenfall leder på uppdrag av Europeiska utvecklingsbanken, EBRD, ett projekt som syftar till att hjälpa företag i Ukraina att kraftigt sänka sin energiförbrukning. Det så kallade UKEEP-projektet (Ukraine Energy Efficiency Programme), som presenteras på EBRD:s årliga möte 18–19 maj i Kiev, har hittills lett till stora energibesparingar och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Ukrainska företag använder tre gånger mer energi än motsvarande företag inom EU. För att sänka företagens energikostnader, öka konkurrenskraften och kraftigt minska miljöpåverkan beslutade EBRD att starta energieffektiviseringsprogrammet UKEEP. Till projektledare utsågs Vattenfall Power Consultant. I projektet deltar tre ukrainska banker: Kreditprombank, Ukreximbank och Bank Forum.

Hittills har UKEEP finansierat ett stort antal projekt till ett värde av cirka 50 miljoner dollar. Framgångarna har varit avsevärda. De nu pågående projekten kommer att spara nästan 900 000 MWh per år på framför allt gas, olja, kol och el. Det är lika mycket som den årliga förbrukningen av hushållsel för en stad med 500 000 invånare, till exempel Helsingfors eller centrala Dublin. Dessutom minskar koldioxidutsläppen med 230 000 ton, lika mycket som 100 000 personbilar släpper ut årligen.

– De framgångar vi nu ser är glädjande både för de enskilda företagen, som kraftigt minskar sina kostnader, och för Ukraina, som får en konkurrenskraftigare industri. De är dessutom en stor framgång för det globala miljöarbetet. Projektet visar att miljöfrämjande och finansiell utveckling kan gå hand i hand, säger Jan Bardell, chef Tjänster, Vattenfall Norden.

Nyckeln till framgång för UKEEP är utbildning av lokala banktjänstemän i att hantera den typ av finansiering som behövs. Projektet erbjuder dessutom ukrainska företag kostnadsfri rådgivning, finansierad via externa konsultfonder.

Projektet har en egen hemsida: http://www.ukeep.org

För vidare information, kontakta:
Jacob Lundberg, affärsområdeschef, Vattenfall Power Consultant, telefon 070-739 60 02.
Anna Lejestrand, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon 08-739 61 75.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.