Pressmeddelande | 2012-12-05 | 19:23

Vattenfall höjer beredskapen

Kraftigt snöfall och hårda vindar drabbar just nu Storstockholmområdet och prognosen säger att ovädret fortsätter under det närmaste dygnet. Vattenfall har därför höjt beredskapen för störningar på elnätet.

Beredskapsstyrkan i fält och personalen i driftcentralen har utökats. Fordon, bandvagnar och helikoptrar samt materiel förbereds. Även kundservice har förstärkts.

Fallande träd på elledningar i kombination med stora trafikstörning och avspärrade vägar skapar problem att nå ut i drabbade områden.

Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för att förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

Vattenfall kommer löpande att informera om läget. Information finns även på vattenfall.se/aktuella strömavbrott. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

För vidare information kontakta:
Mikael Björnér, informationsansvarig, Vattenfall Eldistribution, telefon 073-054 8229

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se