Pressmeddelande | 2010-03-24 | 07:30

Vattenfall höjer standarden i elnätsbranschen

Vattenfall Eldistribution inför den 31 mars tio kundlöften som förbättrar kundernas villkor hos elnätsbolaget.

Vattenfall vill sätta ny standard för elnätsbranschen, bland annat att genom att betala ersättning efter sex timmars elavbrott istället för de lagstadgade 12 timmarna. Vattenfall tar också bort abonnemangsavgiften om elleveransen är för dålig och bättrar på villkoren för ersättning av trasig elutrustning.

– Vi vill visa vad våra kunder kan förvänta sig av oss och samtidigt sätta press på branschen att bli bättre. Vi är självklart inte nöjda med de långa, upprepade avbrott som drabbade Dalsland och norra Sverige under julhelgerna. Men efter den 31 mars får kunderna kompensation innan vi hunnit förbättra elnäten i avbrottsdrabbade områden, säger Annika Viklund, lokalnätschef på Vattenfall Eldistribution.

Vattenfalls 10 nya kundlöften ger ekonomisk ersättning vid dålig eller utebliven elleverans, men beskriver också hur Vattenfall ska arbeta och vad de ska fokusera på vid förnyelsen av elnäten.

– Sedan några år genomgår elnätsbranschen ett omfattande teknikskifte. Under förra seklet bidrog elnäten till den industriella revolutionen som ”motorvägar” för storskaliga eltransporter. Men nu måste vi ta steget in i den digitala världen. Det är förutsättningen för ett grönt energisamhälle där elnäten både transporterar och tar emot lokalt producerad energi, säger Annika Viklund.

Flera kundlöften handlar om hur kunderna ska kompenseras vid bristande leverans. 

– Vår målsättning är att de allra flesta av våra kunder aldrig kommer att behöva åberopa dessa kundlöften eftersom de redan har bra elleveranser. Men vi ställer höga krav på oss själva och arbetar ständigt med förnyelse av våra elnät och förbättring av servicen till våra kunder, säger Annika Viklund. 

Vattenfalls 10 kundlöften:

1. Är du ny kund och vi blir försenade med din elanslutning drar vi av 1 800 kronor på fakturan.
2. Har du elavbrott i mer än 6 timmar ersätter vi dig automatiskt med 300 kronor.
3. Har du fler än fem strömavbrott på en månad ska du inte behöva betala abonnemangsavgift för den perioden.
4. Du ska ha rätt spänningsnivå i ledningarna, om den blir för låg ska du inte behöva betala abonnemangsavgift.
5. Du ska snabbt få aktuell information om elavbrott och störningar via webb, talsvar, sms eller mejl.
6. Har vi missat att fakturera dig avgifter som är äldre än ett år (tre år för företag), så behöver du inte betala dessa.
7. Vill du byta elleverantör så får du snabb hjälp av oss. Blir vi försenade får du 300 kronor i ersättning.
8. Skadas dina elektriska apparater av oss, ersätter vi dig bättre än de allmänna avtalsvillkoren, du slipper avdraget på 3 500 kronor.
9. Du kan enkelt hantera dina kundärenden på vår webb dygnet runt -logga in på Mina Sidor.
10. För att du ska få bra leverans även i framtiden investerar vi i modern teknik och utvecklar elnätet.

Mer information om Vattenfall Eldistributions 10 kundlöften finns på

http://www.vattenfall.se.

För vidare information, kontakta:
Maria Lidzell, Vattenfall Eldistribution, 08-739 75 82, 070-214 87 57. maria.lidzell@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com