Pressmeddelande | 2007-08-28 | 09:48

Vattenfall i samarbete med Volvo kring hållbara energileveranser

Vattenfall och Volvo har tecknat ett samarbetsavtal kring hållbara energileveranser.

Avtalet omfattar bland annat leverans av Miljövarudeklarerad Vattenel, handel med utsläppsrätter och erbjudande om energieffektivisering till alla Volvos anläggningar i Sverige.

Genom Miljövarudeklarerad Vattenel erhåller Volvo en elleverans med minsta möjliga koldioxidutsläpp och dessutom en fullständig redovisning av den exakta miljöpåverkan från ”ax till limpa”. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel.

Vattenfall fokuserar inom miljöområdet med en målsättning att vara ledande i energibranschen. Målet med Vattenfalls miljöarbete är att minska belastningen på både den globala miljön och vår närmiljö.

– Både Vattenfall och Volvo har höga ambitioner inom miljö- och energiområdet och vi har tillsammans tecknat ett viktigt avtal som tydligt stakar ut vägen mot minskade CO2-utsläpp, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. Vattenfall arbetar aktivt med utveckling av produkter och tjänster för en hållbar utveckling av energisektorn för företag, organisationer och privatpersoner. Därför är det särskilt glädjande att Volvo väljer oss som partner i detta viktiga arbete.

Vattenfall och Volvo har för avsikt att tillsammans verka för att energianvändandet ska kännetecknas av helhetssyn, effektivt resursutnyttjande och ett kontinuerligt och proaktivt arbete att söka miljömässigt bästa lösningar förutsatt att det är tekniskt och ekonomiskt skäligt.

För mer information:
Anna Lihr, Media Relations, Vattenfall Norden, Telefon 08-739 55 93
Erik Sundström, Kommunikationschef, Vattenfall Försäljning, 08-739 61 31

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.