Pressmeddelande | 2011-10-14 | 10:00

Vattenfall i unikt samarbete med olympiska kommittéer

I ett nytt avtal vidareutvecklar Vattenfall nu sitt samarbete med den olympiska kommittén i Sverige till att även omfatta de olympiska kommittéerna i Tyskland och Nederländerna, Vattenfalls tre kärnmarknader.

Samarbetet tar fasta på vikten av långsiktighet och investeringar i framtida idrott. Många löften inom sommar- och vinteridrott kommer att få helt nya möjligheter att utvecklas genom det nya avtalet.

– Vårt samarbete med de nationella olympiska kommittéerna speglar vår nya affärsstrategi som europeisk aktör med lokal förankring, säger Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör på Vattenfall.

Det nya sponsoravtalet börjar gälla under oktober och sträcker sig till och med 2016. Under rubriken ”Olympic Talent Support Vattenfall” kommer 30 till 50 lovande idrottare per land, Sverige, Nederländerna och Tyskland, att få möjlighet att helhjärtat satsa på att utveckla sin idrott. Målsättningen är bättre prestationer och i förlängningen fler olympiska medaljer till respektive land.

– Vi är mycket glada över det utökade samarbetet med Vattenfall. Genom deras satsning ”Olympic Talent Support” säkerställs ett långsiktigt stöd åt många talanger på väg mot högsta nivå under flera år framöver, säger Stefan Lindeberg, ordförande för Sveriges Olympiska Kommitté.

Förutom ovanstående satsning, kommer Vattenfall i samråd med de tre nationella olympiska kommittéerna också att sjösätta ”Team Vattenfall” med cirka 24 etablerade olympiska stjärnor i både vinteridrotter och sommaridrotter från de tre länderna.

För vidare information, kontakta:
Viktoria Raft, Media Relations på +46 722 32 06 31

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 78 kB)