Pressmeddelande | 2011-03-17 | 08:00

Vattenfall inleder nytt samarbete med DDB och IUM

I linje med Vattenfalls ambition att bygga ett starkt europeiskt energivarumärke väljer vi nu ett långsiktigt samarbete med två av marknadens bästa byråer: kreativa byrån DDB och mediebyrån IUM. Detta ger Vattenfall-koncernen möjlighet att fokusera och utveckla samarbetet mellan företagets åtta marknader i ambitionen att stärka Vattenfalls varumärke.

DDB och IUM börjar arbeta tillsammans med Vattenfall från och med den första april och avtalen gäller 2 år med option på förlängning. Vattenfall har sedan hösten 2010 i egen regi, drivit en europeisk upphandling i syfte att välja två koncernövergripande byråer – en för reklam och en för media

– Vi har efter upphandling med ett flertal världsledande byråer beslutat att inleda ett samarbete med DDB och IUM. De är våra nya partners i att skapa ett internationellt varumärke med ett europeiskt fokus, stärka samarbetet mellan koncernens olika marknader och centralisera kommunikationen, säger Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör Vattenfall AB.

Vattenfall har genom en öppen europeisk upphandling letat efter ett heltäckande nätverk av mediebyråer och reklambyråer som kan arbeta med oss över hela Europa inom alla verksamhetsområden på våra åtta marknader. Vattenfalls inköps- och kommunikationsavdelning har genomfört upphandlingen.

– Det var viktigt för oss att genomföra en transparent och rättvis upphandling i syfte att hitta de två byråer som passade Vattenfalls behov bäst ur ett europeiskt perspektiv. I upphandlingens sista skede valde vi mellan fem kreativa byråer och fyra mediabyråer. I samband med att beslutet fattades besökte vi samtliga byråer i slutskedet för att ge och få feedback på processen och det beslut som vi tagit, säger Linus Almqvist, Chef för varumärkeskommunikation & partnerskap Vattenfall AB.

– Det känns extremt roligt att få möjlighet att vara med och utveckla Vattenfalls kommunikation både i Sverige och internationellt. Det är ett innovationsdrivet företag med höga ambitioner och det gäller självklart även kommunikationen, säger Andreas Dahlqvist, Executive Creative Director, Managing Partner DDB Stockholm.

– Det är enormt glädjande och spännande att få förtroendet att bli Vattenfalls mediebyrå partner och vara delaktiga i att utveckla marknadskommunikationen i nära samarbete med Vattenfall och DDB, säger Urban Hilding CEO, IUM.

– Jag ser fram emot att samarbeta med våra nya partners för att ge våra kunder attraktiva lösningar i vardagen, säger Ilse Lasschuijt, Head of Marketing Business Division Distribution & Sales.

– Det är mycket tufft att avsluta samarbetet med OMD och Lowe Brindfors efter så många år och vi vill tacka för ett mycket professionellt och givande samarbete inte minst kring skidsponsringen där vår senaste reklamfilm lanseras i veckan, säger Linus Almqvist.

Vattenfall är den femte största elproducenten i Europa och den största värmeproducenten. Vattenfalls kärnmarknader är Sverige, Tyskland och Nederländerna. Vattenfall bedriver även verksamhet i Storbritannien, Polen, Belgien, Danmark och Finland. Huvuddelarna av verksamheten är elproduktion, försäljning till företagskunder och privatkunder, elhandel på elmarknaderna, distribution, elnät och fjärrvärme.

För vidare information, kontakta:
Linus Almqvist, Head of Brand Communications and Partnerships, Vattenfall AB, telefon: +46 8 739 50 00

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 37 kB)