Pressmeddelande | 2007-09-21 | 12:00

Vattenfall inleder storsatsning på landbaserad vindkraft i Hultsfreds kommun

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga en större vindkraftpark på en skogsfastighet i Hultsfreds kommun. Markägaren Svenska kyrkan/Linköpings stift ser positivt på satsningen som kan komma att ge hushållsel till omkring 30 000 hem.

– Möjligheten att bygga vindkraft i skog innebär att fler områden över hela landet blir intressanta för oss, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

För att få mer kunskap om hur vindförhållanden påverkas i skogsmiljö inleder Vattenfall en studie av området. En mätmast kommer att sättas upp och bygglov söks för två vindkraftverk som ska ge svar på hur turbulens i skog påverkar vindkraftverkens effektivitet, slitage etc.

– Resultaten av undersökningarna kommer att ligga till grund för beslutet om en vidare utbyggnad av en större vindkraftpark på fastigheten och har en avgörande betydelse för Vattenfalls totala vindkraftsatsning på land, förklarar Anders Dahl.

Vattenfall har skrivit arrendeavtal för marken med Svenska kyrkan/Linköpings stift, som ser många fördelar med samarbetet med Vattenfall och möjligheten till en vindkraftpark på deras ägor.

– Vindkraft är ett klimatvänligt sätt att använda naturens resurser. Våra marker utnyttjas både effektivt och lönsamt och vi ser Vattenfall som en trygg och seriös samarbetspartner, säger stiftets förvaltningschef Bengt Palmqvist.

Vattenfall är Sveriges största investerare i förnybar energi. Den omfattande satsningen på vindkraft motsvarar 8 TWh och hushållsel till omkring 1,6 miljoner hem. Lämpliga områden för vindkraftsetableringar undersöks över hela landet, både på land och till havs.

För vidare information, kontakta:
Anders Dahl, vd, Vattenfall Vindkraft, telefon 070-554 02 77
Anna Bjerkesjö, kommunikatör, Vattenfall Vindkraft, telefon 070-388 14 34

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner

Mer information

Vindkraft vid Ryningsnäs i Hultsfreds kommun
Vi satsar på förnybar elproduktion
Om vindkraft