Pressmeddelande | 2010-09-28 | 08:30

Vattenfall inleder upphandling av nytt nätverk av kreativa byråer och mediabyråer

I linje med Vattenfalls ambition att bygga ett starkt europeiskt energivarumärke och att stärka samarbetet mellan företagets olika marknader söker Vattenfall nu efter en kreativ byrå och en mediabyrå för hela Vattenfall-koncernen.

Vattenfall letar efter ett heltäckande nätverk av mediabyråer samt ett heltäckande nätverk av reklambyråer som kan arbeta med Vattenfall över hela Europa inom alla verksamhetsområden. Målet är att upprätta ett ramavtal med endast två leverantörer. Vattenfall vill upprätta ett avtal med de utvalda leverantörerna för en period på två år plus två möjliga förlängningar om två år vardera.

Alla upphandlingsannonser kommer att publiceras i den digitala TED-databasen i Bryssel.

Följande upphandlingar har annonserats:
Upphandling för nätverk av kreativa byråer
Upphandling för nätverk av mediabyråer

Enligt den preliminära tidsplanen ska Vattenfall göra sitt val under det första kvartalet 2011.  

För mer information: 
www.commerce-hub.com (nytt fönster).

Vattenfall är den femte största elproducenten i Europa och den största värmeproducenten. Vattenfalls kärnmarknader är Sverige, Tyskland och Nederländerna. Vattenfall bedriver även verksamhet i Storbritannien, Polen, Belgien, Danmark och Finland. Huvuddelarna av verksamheten är:  

  • Elproduktion
  • Försäljning till företagskunder och privatkunder
  • Elhandel på elmarknaderna
  • Distribution, elnät
  • Fjärrvärme


För vidare information, se www.vattenfall.se.

Publicerat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 39 kB)