Pressmeddelande | 2010-10-08 | 12:15

Vattenfall investerar 600 mkr i förnyelsebar energi

Vattenfall invigde idag ett nytt kraftvärmeverk i Jordbro söder om Stockholm. Det nya kraftvärmeverket kommer att ge värme och el motsvarande cirka 60 procent av den efterfrågan som finns i Tyresö, Haninge och Älta. Det är en investering på 600 miljoner kronor i förnyelsebar energiproduktion.

Genom att kraftvärmeverket producerar både el och värme, utnyttjar det energin i bränslet så effektivt som möjligt. Produktionen motsvarar värme till cirka 33 000 villor per år och hushållsel åt cirka 6 500 hem.

Liksom det äldre värmeverket i Jordbro eldas den nya anläggningen enbart med biobränsle. Nytt är att den kan eldas med flera olika typer av biobränsle, däribland returträflis, som är framställt av gamla plankor, lastpallar och rivningsträ från byggindustrin. Det bidrar till att man kan välja bränslen som har ett bra pris på marknaden.

Det handlar om el- och fjärrvärmeproduktion i stort sett utan utsläpp av fossil koldioxid.

Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Norden, framhöll i sitt invigningstal att Vattenfall satsar på energiproduktion med låga utsläpp.

– Verket i Jordbro är ett bra exempel på vår satsning på förnybar energi, samtidigt som vi ser till att kunderna får värme till stabila och konkurrenskraftiga priser, sade han.

Vid invigningen medverkade också Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Gilbert de Vendel, kommunstyrelsens ordförande i Haninge och Lennart Ohlsson, MW Power.

Vattenfall har under det senaste året investerat i en rad anläggningar för energiproduktion från förnybara energikällor, däribland en halmeldad panna i Fynsverket i Danmark, den stora vindparken Stor-Rotliden utanför Åsele med 40 vindturbiner och världens hittills största havsbaserade vindkraftpark Thanet i Storbritannien med 100 vindturbiner.

För pressbilder ring 08-739 50 10.

Korta fakta om Jordbro Kraftvärmeverk

Storlek: Vattenfalls näst största anläggning för fjärrvärme i Sverige.
Bränsle: Fortfarande 100% biobränsle, främst returträflis.
Effekt: 43 MW värme och 20 MW el.
Anställda: 31 personer.
Läs mer om Jordbro Kraftvärmeverk

För vidare information, kontakta:
Therése Sandström, media Vattenfall Värme, telefon 070-28 21 670.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

 


Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vattenfall/vattenfall-investerar-600-mkr-i-fornyelsebar-energi44985

Följande filer finns att ladda ned:


PDF