Pressmeddelande | 2013-09-11 | 17:00

Vattenfall inviger största landbaserade vindkraftparken

Idag invigs Vattenfalls vindkraftpark Zuidlob i centrala Nederländerna. Den blir med sina 36 vindkraftverk, med totalt 122 MW installerad effekt, Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark och kommer årligen att förse 88 000 hushåll med förnybar el. Investeringskostnaden uppgår till totalt 1,4 miljarder kronor.

Zuidlob Wind Farm

Byggandet av Zuidlob har gått snabbt; från det första spadtaget i slutet av 2011 till dagens invigning. Det första aggregatet kopplades upp på nätet endast fyra månader efter byggstart.

– Jag är glad av flera orsaker; Zuidlob har färdigställts på bara 17 månader inom tidsramen och budget, vilket bidrar till Vattenfalls ambitioner inom förnybar energi och ekonomiska mål, säger Peter Smink, chef för Sustainable Energy Projects på Vattenfall.

Redan 1998 initierades planerna för en vindkraftpark i Zuidlob av 63 entreprenörer inom det lokala lantbruket. Men det dröjde till 2005 innan planerna blev verkliga och kommunen, provinsen och entreprenörerna gemensamt startade ett pilotprojekt – Zuidlob. Dåvarande Nuon tecknade 2008 ett samarbetsavtal rörande Zuidlob och fick i uppdrag att bygga vindkraftparken.

Vattenfall är en av pionjärerna inom vindkraft i Nederländerna och har sedan 1982 varit aktiva inom vindenergi. Idag levererar man omkring 15 procent av den totala vindkraftproduktionen i Nederländerna. Produktionen kommer från 24 landbaserade vindkraftparker med totalt 234 kraftverk som årligen totalt producerar 0,8 TWh förnybar el eller motsvarande el till 200 000 hushåll.

Vattenfall har de senaste sex åren investerat 40 miljarder kronor i vindkraft och har i år tagit investeringsbeslut på fyra nya anläggningar i Europa.

I samband med dagens invigning kommer Zuidlob att byta namn till Princess Alexia Wind Farm.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare, telefon 070-59 77 338

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se