Pressmeddelande | 2010-03-18 | 07:54

Vattenfall köper biomassa av Buchanan Renewables Fuel Ltd i Liberia

För att minska klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi kommer Vattenfall att öka användningen av biomassa avsevärt.

Då tillgången på biomassa i Europa är begränsad skapar Vattenfall en internationell portfölj av biomassa-leverantörer. För att i ett första steg utvärdera en tänkbar leverantör har Vattenfall tecknat ett leveransavtal med Buchanan Renewables Fuel i Liberia.

Användningen av biomassa är central för att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Biomassa har flera fördelar,bland annat kan den utan stora investeringar ersätta kol i existerande kraftverk.Tillgången i Europa är dock begränsad och för att klara en ökande efterfrågan krävs import. För att säkra en långsiktig tillgång på biomassa skapar Vattenfall en internationell portfölj av biomassa-leverantörer och olika källor. I valet av leverantör spelar miljö- och hållbarhetsfrågor en central roll.

Ett bränsle som är intressant är uttjänta gummiträd från plantager i Liberia. Vattenfall har tecknat ett avtal med Buchanan Renewables Fuel i Liberia om en miljon ton under en period av fem år.

– Träden har tidigare betraktats som restprodukter och avfall och bränts på fälten. Genom att i stället göra bränsleflis av de gamla träden får bönderna betalt och träden kommer till nytta. För Liberia är det oerhört viktigt att förnya gummiindustrin och öka produktionen, säger Göran Lundgren, ansvarig för Vattenfalls biomassasatsning.

I affären ingår även två dieselgeneratorer som Vattenfall bygger om till biodieseldrift och flyttar ner till Liberia. Generatorerna har tidigare använts som reservkraft på Gotland men kommer nu att mer än fördubbla elförsörjningen i Liberias huvudstad Monrovia.

– Vi är väl medvetna om utmaningarna men är imponerade av Buchanan Renewables Fuels arbete och vet att regeringen i Liberia är mycket positiv till affären, som de ser som början på en ny exportmarknad, säger Göran Lundgren.

För att biomassa ska leda till minskad klimatpåverkan jämfört med fossila bränslen krävs att den koldioxid som frigörs vid förbränning tas upp av växande biomassa. I Liberia ansvarar Buchanan Renewables Fuel för återplanteringen av gummiträd. Buchanan Renewables Fuel ägs av McCall MacBain Foundation som stöder uppbyggnadsarbetet av Liberia på flera områden, bland annat hälso- och sjukvård och utbildning.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Pressrelease som pdf

Ladda ner