Pressmeddelande | 2008-11-10 | 08:03

Vattenfall köper Storbritanniens största havsbaserade vindkraftpark

Vattenfall har förvärvat vindkraftparken Thanet Offshore Wind för cirka 435 miljoner SEK. Vindkraftparken kommer när den är byggd att ha en kapacitet på cirka 300 MW och blir därmed nästan tre gånger så stor som Lillgrund, Vattenfalls och Sveriges hittills största vindkraftpark.

Vattenfall har i konkurrens med andra energibolag förvärvat rättigheten att bygga den havsbaserade vindkraftparken Thanet Offshore Wind från CRC Energy Jersey 1 Limited. Den totala investeringen blir i storleksordningen 8-9 miljarder SEK. Vattenfall blir därmed världens näst största producent av havsbaserad vindkraft.

Nyckelmarknad

Genom förvärvet av Thanet Offshore Wind blir Vattenfall en av Storbritanniens största vindkraftoperatörer. Vattenfall äger sedan tidigare vindkraftparken Kentish Flats och förvärvade tidigare i höstas vindkraftbolagen AMEC Wind Energy Ltd och Eclipse Energy Plc. Storbritannien är en av Vattenfalls nyckelmarknader för tillväxt med goda möjligheter för ren elproduktion från vindkraft.

– Storbritannien är idealiskt för vindkraft med bra vindförhållanden och lång kustlinje. Nu ser vi fram emot att realisera projektet och ha en färdig vindkraftpark redan under 2010, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft AB.

Förvärvet av Thanet Offshore Wind är ett steg i Vattenfalls målsättning att öka vindkraftproduktionen från dagens cirka 1,5 TWh till cirka 50 TWh år 2030. Vattenfall strävar efter att bli norra Europas snabbast växande vindkraftutvecklare och operatör. Vindkraften är mycket betydelsefull för Vattenfalls ambition att bli koldioxidneutralt till år 2050.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, informationschef Vattenfall Vindkraft, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.