Pressmeddelande | 2008-09-18 | 17:42

Vattenfall lämnar bud på brittiskt vindbolag

Vattenfall kommer att lämna ett bud på det brittiska bolaget Eclipse Energy UK Plc. Det offentliggjordes under torsdagen.

– Vattenfall har ambitiösa planer när det gäller förnybar energi som en del av vår strategi om minskade utsläpp. Vattenfall ser den brittiska marknaden som en nyckelmarknad för framtida tillväxt inom förnybar energi av flera olika anledningar inklusive ett väl fungerande stödsystem, en avreglerad och konkurrensutsatt marknad för el och en öppenhet för utländska investeringar, säger Lars G Josefsson, VD Vattenfall AB.

Eclipses strategi är att utveckla, driva och äga projekt inom förnybar energi och naturgas. Bolaget har tillstånd för det havsbaserade vindkraftprojektet Ormond i nordvästra England, ett projekt på 150 MW, samt projekt inom naturgas och ytterligare fem vindkraftprojekt i södra Wales. 

– Eclipse är ett välskött företag med gott rykte och erfarenhet inom förnybar energi. De har utvecklat viktiga vindkraftprojekt i linje med Vattenfalls affärsverksamhet och ambitioner, säger Lars G Josefsson.

Läs mer om offentliggörandet

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, chef Group Media Relations, telefon: 070 344 61 50.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Läs mer

Om vår vindkraft