Pressmeddelande | 2008-02-25 | 09:00

Vattenfall levererar miljödeklarerad vattenel till Munters

Munters Europe AB har förnyat sitt elavtal för fabriken i Tobo med Vattenfall på tre år. Under perioden 2008-2010 köper företaget 6,5 GWh Miljövarudeklarerad Vattenel (EPD). I avtalet ingår även rådgivning och bevakning av elmarknaden.

– Munters levererar energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på tekniker för fukt- och klimatkontroll. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet, och Vattenfall erbjuder lösningar som motsvarar våra krav på miljöhänsyn och hållbart företagande, säger Andreas Olofsson, VD Munters Europe AB.

– Med detta avtal får Munters en elleverans med låga koldioxidutsläpp och dessutom en fullständig redovisning av den exakta miljöpåverkan från ”ax till limpa”. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel, säger Göran Hindemark, chef Elförsäljning Vattenfall.

För vidare information, kontakta:
Göran Hindemark, Chef Vattenfall Försäljning Norden, telefon 08-739 60 43.
Andreas Olofsson, VD Munters Europe AB, telefon 08-626 63 08.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner