Pressmeddelande | 2011-07-05 | 08:35

Vattenfall levererar till Stora Enso i Tyskland

Tidigare i år tog Vattenfall hem en svensk stororder från Stora Enso. Nu har skogsföretaget även tecknat ett avtal för en av sina tyska anläggningar, vilket betraktas som ett viktigt genombrott.

Vattenfall har tecknat ett nytt avtal om elleveranser till en av Stora Ensos affärsenheter i Tyskland. Till att börja med gäller det ett tvåårskontrakt på elleveranser och balanshantering, totalt 1 TWh. Balanshantering innebär att Vattenfall hanterar skillnaden mellan Stora Ensos bedömda och verkliga elanvändning. Tidigare i år tog Vattenfall hem ett jättekontrakt på 7 TWh under elva år till Stora Ensos anläggningar i Sverige.

– Det känns som ett genombrott att vi genom en stark affärsrelation på den nordiska marknaden nu lyckas teckna ett avtal även i Tyskland. Vi arbetar med att antal stora koncerner som finns både i Norden och på kontinenten och nu hoppas vi på fler gränsöverskridande affärer, säger Matts Wesslén, chef för enheten Mega inom Distribution & Sales, BtB*.

– För Stora Enso innebär detta en övergång från ett självbetjäningsavtal till ett avtal där vi är aktiva på elbörsen. Ett strukturerat inköp på elbörsens spotmarknad via Vattenfall är en vidareutveckling och optimering av Stora Ensos el-anskaffning i Tyskland, säger Edmund Voigt, Manager Energy Continental Europe.

*Vattenfalls affärsenhet Mega, inom Distribution&Sales BtB, är ansvariga för relationer med den elintensiva industrin i Europa.

För vidare information, kontakta:
Mats Wesslén, chef för enheten Mega inom Distribution & Sales, Btb, telefon: 070 666 37 23

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 78 kB)