Pressmeddelande | 2009-05-05 | 09:00

Vattenfall levererar unik helhetslösning till Pilkington

Vattenfall har tecknat avtal med glastillverkaren Pilkington om portföljförvaltning samt fysisk leverans av el i Sverige, Finland och Norge.

Vattenfall är en av få aktörer på marknaden som kan leverera el till företag med verksamhet i flera nordiska länder. Avtalet är unikt för Vattenfall eftersom det är första gången Vattenfall levererar fysisk el i Norge.

Pilkington och Vattenfall har haft en affärsrelation sedan år 2001 och det utökade avtalet gör att samarbetet nu förlängs till åtminstone slutet av år 2011.

Tidigare har Vattenfall skött portföljförvaltningen åt Pilkington, det vill säga hanterat Pilkingtons handel på elmarknaden, men i det nya avtalet tillkommer också fysisk leverans av el i de tre nordiska länderna.

– Att samla så mycket som möjligt under en enda leverantör skapar samordningsvinster för oss. Dessutom minskar administrationen och det sparar också både tid och resurser. Anledningen till att vi nu väljer att utöka kontraktet är att vi har förtroende i att Vattenfall, utöver ett konkurrenskraftigt pris, kan leverera en fungerande lösning som är skräddarsydd för våra behov. I avtalet ingår också en specialrapportering som ger en bra överblick av vår elförbrukning och hjälper oss att göra mer exakta prognoser, säger Jukka Halme, som är Regional Category Specialist på Pilkington.

Pilkington levererar glas och glasprodukter till bygg- och bilindustrin och är världsledande inom sitt område. Volymen på kontraktet uppgår till 0,2 TWh/år, vilket motsvarar hushållsel till cirka 40 000 hem per år.

Kontraktet är unikt för Vattenfall eftersom det är en samnordisk leverans och första gången som Vattenfall levererar fysisk el i Norge.

– Vi känner av ett stort och ökande intresse för den här typen av totalleveranser. Att Vattenfall nu visar att vi kan sätta samman en konkurrenskraftig helhetslösning ökar vår trovärdighet i diskussionen med våra kunder. Vi vill göra affärer i alla nordiska länder. I Sverige har vi en stor kundbas och i Finland har vi en stadigt växande marknad. I Danmark och Norge har vi gjort insteg på marknaden och vår avsikt är att utveckla vår affär ytterligare i båda länderna, säger Anna Borg, chef för Vattenfall Försäljning Norden.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, chef Mediarelationer, Vattenfall Norden, telefon 070-559 54 84

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.