Pressmeddelande | 2007-06-04 | 12:00

Vattenfall medverkar i internationell klimatkampanj

Vattenfall är ett av 42 företag som medverkar i 3C-initiativet och i morgon, den 5 juni, publicerar annonser i världspressen om behovet av politiska åtgärder mot klimatförändringen inför det politiska toppmötet i Heiligendamm, som inleds den 6 juni.

Vid toppmötet i Heiligendamm kommer ledare från G8-länderna samt Brasilien, Kina, Indien, Mexico och Sydafrika att försöka hitta gemensamma lösningar på klimatfrågan. De 42 företagen i 3C-initiativet agerar gemensamt för att understryka frågans betydelse och vikten av omedelbara åtgärder för att kraftfullt minska utsläppen av växthusgaser.

– Denna grupp företag representerar en betydande kraft, de ser problemet och vill lösa det i samarbete med världens ledare. Genom 3C vill vi skapa utrymme för kloka och ansvarsfulla beslut, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson. Vi har kommit överens om att de medverkande företagen ska publicera annonser i tidningarna den 5 juni, den internationella världsmiljödagen. Vattenfall går ut med vårt gemensamma budskap i de länder där vi är verksamma, det vill säga Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Polen.

Företagen som ingår i 3C (Combat Climate Change) har en sammanlagd omsättning på över 1 100 miljarder euro, vilket motsvarar tio gånger EU:s budget. De har fyra miljoner anställda i 220 länder. De kommer från 11 av de 13 länderna i G8+5. Arton av de deltagande företagen har elproduktion och producerar tillsammans 15-16 procent av världens el.

Företagen har enats om nio punkter som en grund för att i globalt samförstånd stoppa klimatförändringen. Gemensamt uppmanar vi världens ledare att skapa affärsmässiga lösningar, utveckla teknik och göra marknadsmässiga investeringar.

De företag som medverkar i 3C-initiativet är: ABB, Alcan Inc., Alstom, Areva, Bayer, British Petroleum BP, British Sky Broadcasting Ltd, Centrica, CEZ Group, China National Offshore Oil Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bahn, Deutsche Post, DONG Energy, Duke Energy Corporation, E.ON AG, EnBW AG, Endesa S.A., Enel, Eskom, Fortum, General Electric Co, Hitachi Ltd, Iberdrola, Lufthansa, Munich Re Group, Norske Skog, NRG Energy, Nuon, Otto Group, PG & E Corp., PNM Resources, RAO UESR, Reuters, SAS, SAP, Siemens, SUEZ, Tata Power Company Ltd, Wallenius Lines, Vattenfall. Efter att annonsen togs fram har även Veolia anslutit sig till 3C.

Initiativet till 3C har tagits av Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson och Vattenfall driver på och samordnar 3C-initiativets aktiviteter.

Pressrelease som pdf

Ladda ner