Pressmeddelande | 2011-06-22 | 13:00

Vattenfall: negativa konsekvenser i det andra kvartalet på grund av tyskt kärnkraftsbeslut

Förutsatt att det tyska parlamentet kommer att godkänna den tyska regeringens beslut att stänga landets kärnkraftsverk kommer Vattenfalls rörelseresultat för det andra kvartalet 2011 att belastas med drygt 10 miljarder SEK.

Den tyska regeringen beslutade den 6 juni 2011 att samtliga 17 tyska kärnkraftsverk ska tas ur drift senast 2022. Vattenfall kommunicerade i sitt pressmeddelande den 7 juni att beslutet kommer att ha en märkbar finansiell påverkan. Konsekvensen av beslutet är att kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel, för vilka Vattenfall har driftsansvar och äger till 66,7 respektive 50 procent, ej får återstartas.

Regeringsbeslutet väntas fastställas av det tyska parlamentet den 30 juni och träda i kraft i mitten av juli. Vattenfall tvingas med anledning därav skriva ned bokfört värde på de två anläggningarna samt öka avsättningarna för nedmontering samt omhändertagande av kärnbränsle. Den sammanlagda påverkan på rörelseresultatet (EBIT) för det andra kvartalet 2011 uppskattas till drygt 10 miljarder SEK. Nedskrivningen respektive ökningen av avsättningarna har ingen negativ påverkan på kassaflödet 2011.

Den exakta resultatpåverkan för det andra kvartalet kommer Vattenfall att redovisa i sin halvårsrapport den 28 juli 2011.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:

Dag Andresen, Group Chief Financial Officer, som kan nås via Vattenfall Media Relations, telefon: 08-739 50 10.

Fakta om Vattenfalls tyska kärnkraftverk:

 BrunsbüttelKrümmelBrokdorf
Effekt (netto MW) 771 1 346 1 410
Ägarandel, % 66,7 50 20
Startår 1977 1984 1986
Stängningsår
(enl senaste beslut)
2011 2011 2021

Produktionsvolym 2010
(Vattenfalls andel, TWh)

0 0 2,3

Vattenfalls andel motsvarar 7,2% av total tysk kärnkraftskapacitet. I Vattenfalls koncernbokslut konsolideras Brunsbüttel medan Krümmel och Brokdorf redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10
press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 38 kB)