Pressmeddelande | 2009-01-14 | 14:00

Vattenfall Norden flyttar till Arenastaden

Vattenfall Norden kommer att flytta in i nybyggda lokaler i Arenastaden i Solna. På onsdagen tecknade Vattenfall Fastigheter kontrakt med fastighetsföretaget Fabege om flytten, som ska genomföras år 2012.

Det är Vattenfall Norden med affärsområden som ska flytta från de nuvarande lokalerna i Råcksta och Sundbyberg. Koncernens huvudkontor kommer att finnas kvar på Sturegatan i centrala Stockholm.

– Med de nya lokalerna får vi bättre arbetsmiljö och blir mer miljö- och kostnadseffektiva. Med Vattenfalls kraftiga utveckling behöver vi också moderna och flexibla lokaler med möjlighet att växa, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden.

Totalt ska 2 000 personer kunna arbeta i det nybyggda kontoret. Av dessa kommer 1 800 från Råcksta och Sundbyberg, resterande 200 är förväntad tillväxt.

Fastigheten i Råcksta sålde Vattenfall 2001. Inför hyresavtalets utgång 2011 har företaget sett över för- och nackdelar med att flytta och undersökt olika alternativ. Det slutliga valet föll på Arenastaden, som kommer att erbjuda moderna och miljövänliga kontorslokaler, väl fungerande kollektivtrafik och en kreativ omgivning.

Miljökraven har spelat stor roll, eftersom klimatfrågan är central i Vattenfalls verksamhet. Den nya kontorsbyggnaden kommer att ha lägre energianvändning än vad EU:s energiklassning ”GreenBuilding” kräver, bland annat genom sol- och vindkraft. Den ska klassas enligt högsta betyg, A, i Bygga-bo-dialogen, ett samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige.

– Vi är mycket nöjda med denna lösning. Den kommer att bidra till Vattenfalls utveckling som ett dynamiskt, modernt och framtidsinriktat företag, säger Hans von Uthmann.

För vidare information, kontakta: Erik von Hofsten, chef Mediarelationer, Vattenfall Norden, telefon 08-739 54 84, mobil 070-559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner