Pressmeddelande | 2007-10-31 | 09:00

Vattenfall noterar ett starkt tredje kvartal

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 37,9% till 4 557 MSEK (3 304). • Nettoomsättningen för januari-september ökade med 9,3% till 105 310 MSEK (96 374). • Rörelseresultatet för januari-september minskade med 2,8% till 21 225 MSEK (21 827). • Periodens resultat (efter skatt) för jan-sept ökade med 28,4% till 17 010 MSEK (13 249).

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 37,9% till 4 557 MSEK (3 304). Ökningen är helt hänförbar till Tyskland men förklaras till stor del av att motsvarande period 2006 belastades med nedskrivningar inom Distribution Tyskland på 931 MSEK. I Norden har resultatet för det tredje kvartalet 2007 belastats med en nedskrivning på 195 MSEK avseende ett kraftvärmeverk i Finland samt en reservering på cirka 100 MSEK för omstruktureringskostnader inom Distribution.

Rörelseresultatet för årets tre första kvartal blev något lägre än motsvarande period i fjol – det minskade med 2,8% till 21 225 MSEK (21 827). Minskningen hänför sig framförallt till Norden men även Polen uppvisar en försämring. Tyskland har däremot förbättrat sitt resultat.

Omsättningen för det tredje kvartalet ökade med 12,9% och för perioden januari-september med 9,3%.

De kraftiga spotprisfallen på våra största marknader, Norden och Tyskland, har inte slagit igenom i resultatet, tack vare framgångsrik terminssäkring av elproduktionen. Värmeverksamheten har dock levererat ett lägre resultat på grund av ovanligt varmt väder, särskilt i början av året.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.

I rapporten kommenterar Vattenfall även EU-kommissionens förslag till förändringar på elmarknaden, som presenterades den 19 september.

Den fullständiga rapporten finns på

http://www.vattenfall.se (välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Presskonferens kl. 12.00

Presskonferensen hålls kl 12.00 på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Konferensspråket är svenska. 

Resultatet presenteras och kommenteras av koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Jan Erik Back. Presentationerna följs av en frågestund. 

Lars G Josefsson kommer att vara tillgänglig för enskilda intervjuer på svenska eller engelska efter presentationens slut kl. 13.00. 

För att närvara på plats vid presskonferensen på Vattenfalls huvudkontor, var god anmäl närvaro till press@vattenfall.com 

Telefonkonferens kl. 10.00

Kl. 10.00 samma dag presenteras rapporten av Lars G Josefsson och Jan Erik Back vid en telefonkonferens för analytiker och investerare. Denna presentation och frågestund hålls på engelska. För att delta, ring +46 (0)8 5069 2105 några minuter före kl. 10.00.

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och 72 timmar framöver. För att lyssna på den, ring +41 91 612 4330 och knappa in koden 146 # .

Presentationsbilderna på engelska från telefonkonferensen kan laddas ned från

http://www.vattenfall.com

Webbpresentation

För att följa telefonkonferensen kl 10.00 på Internet (ljud + presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på http://www.vattenfall.com.

Alternativt kan man komma till presentationen via http://www.financialhearings.com genom att välja ”Vattenfall 31 October”. Vänligen notera att man måste ha antingen ”Real Player” eller ”Windows Media Player” för att kunna följa presentationen.

För vidare information, kontakta:

Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon 08–739 50 31
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon 08–739 65 14
Martin May, chef för Media Relations, telefon 08–739 52 70


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner