Pressmeddelande | 2010-01-22 | 14:35

Vattenfall och EON renodlar ägandet av vattenkraftverk

Vattenfall och Eon genomförde den 1 januari, som meddelats i oktober 2009, ett byte av produktionsandelar i samägda vattenkraftverk samtidigt som flera avtal om ersättningskraft mellan parterna upphör. Bytet omfattar krafttillgångar om ca 300 GWh i normalårsproduktion.

Vattenfall blev i och med affären ensam ägare av Pengfors kraftverk i Ume älv och lämnar samtidigt ägandet i Gulsele och Hällby kraftstationer i Ångermanälven till Eon. Vidare upphörde Vattenfalls rättigheter till ersättningskraft från Moforsen, Storfinnforsen, Ramsele och Sollefteå vattenkraftverk, samtliga i Ångermanälven.

Eon har i sin tur avstått rätten till ersättningskraft från Lasele och Långbjörn i Ångermanälven samt ytterligare ersättningskraft som inte är kopplad till något specifikt kraftverk.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, Presschef Vattenfall Norden,
telefon 070-559 54 84

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.