Pressmeddelande | 2009-09-10 | 10:00

Vattenfall och E.ON renodlar ägandet av vattenkraftverk

Vattenfall och E.ON löser ut produktionsandelar i samägda vattenkraftverk samtidigt som flera avtal om ersättningskraft mellan parterna upphör. Bytet omfattar krafttillgångar om ca 300 GWh i normalårsproduktion.

Vattenfall blir genom affären ensam ägare av Pengfors kraftverk i Ume älv och lämnar samtidigt ägandet i Gulsele och Hällby kraftstationer i Ångermanälven till E.ON. Vidare upphör Vattenfalls rättigheter till ersättningskraft från Moforsen, Storfinnforsen, Ramsele och Sollefteå vattenkraftverk, samtliga i Ångermanälven. E.ON avstår i sin tur rätten till ersättningskraft från Lasele och Långbjörn i Ångermanälven samt ytterligare ersättningskraft som inte är kopplad till något specifikt kraftverk.

Affären genomförs i sin helhet 1 januari 2010.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, Presschef Vattenfall Norden, telefon 070-559 54 84

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner