Pressmeddelande | 2013-05-23 | 14:00

Vattenfall och KTH stärker strategiskt samarbete

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm (KTH) och Vattenfall har tecknat ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal avseende utbildning, forskning och innovation.

Målsättningen med samarbetet, som beskrivs i ett så kallat Memorandum of Understanding, är bland annat att bidra till att utveckla kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen hos både Vattenfall och KTH.

Anders Dahl och Peter Gudmundson

Anders Dahl, Vattenfalls Sverigechef, och Peter Gudmundson, rektor på KTH, signerar det strategiska samarbetsavtalet mellan Vattenfall och KTH.

Vattenfalls samarbete med KTH sträcker sig långt tillbaka i tiden. Samarbetet omfattar både utbildning, forskning och olika verksamheter inom innovationsområdet.

– Det finns en rad etablerade samarbeten mellan KTH och Vattenfall som fungerar väl och som kan förstärkas ytterligare. I en omvärld under snabb förändring krävs långsiktiga partnerskap mellan näringsliv och akademi för att stärka vår innovationskraft, men även för att säkerställa framtida kompetensförsörjning, säger Anders Dahl, Vattenfalls chef i Sverige och ansvarig för BU Distribution & Sales.

Målsättningen med det strategiska partnerskapet är att upprätta en nära och kontinuerlig dialog mellan Vattenfall och Kungliga Tekniska högskolan.

– KTH och Vattenfall har sedan flera år tillbaka ett brett samarbete inom flera områden. Nu knyter vi ihop det genom ett partnerskap på ledningsnivå där vi har en dialog om långsiktiga frågor som berör utbildning och forskning. Jag är övertygad om att detta kommer att vara till stor nytta för både KTH och Vattenfall, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Flera samarbetsområden

På utbildningsområdet omfattar samarbetet med KTH såväl grundläggande som avancerad utbildning samt forskning vid lärosätet. Det gäller utformning och handledning av examensarbeten och doktorandstudier, förordnanden som adjungerade professorer och gemensamma aktiviteter till studentrekrytering.

– Forskningssamarbeten med KTH genomförs för att få tillgång till extern expertis och är ett viktigt instrument för fördjupad samverkan. Vattenfall behöver tillgång till spetskompetens inom områden som är av affärsstrategisk relevans för företagets fortsatta utveckling och verksamhet, säger Anders Dahl.

Det finns idag även en rad etablerade samarbeten som framför allt koordineras genom KTH:s centrumbildningar och genom det gemensamma engagemanget i KIC InnoEnergy, en europeisk organisation som ska integrera utbildning, forskning och innovation inom området hållbar energi. KIC InnoEnergy har sex europeiska noder där den svenska ansvarar för utveckling av smarta elnät och lagring av elektrisk energi.

Bland andra etablerade forskningssamarbeten som ska fortsätta att utvecklas och förstärkas kan nämnas Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC), Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC) och forskning inom bland annat förbränningsteknik.

För mer information, vänligen kontakta:

Pressekreterare
Markus Fischer
Telefon:  070-377 96 44

Från Vattenfalls pressavdelning
Telefon: 08 739 50 10
Press

Facebook (nytt fönster) 
Twitter (nytt fönster)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 100 kB)