Pressmeddelande | 2008-11-10 | 11:01

Vattenfall och ScottishPower Renewables ingår partnerskap kring vindkraftinvesteringar

Två av vindkraftbranschens giganter, Vattenfall och ScottishPower Renewables, ingår partnerskap kring att delta den tredje brittiska utbudsrundan av havsbaserad vindkraft. Det gemensamma målet är att etablera 6 000 MW vindkraft. Det motsvarar förnybar hushållsel till totalt 4 miljoner hem före 2020.

ScottishPower Renewables, dotterbolag till världens största vindkraftoperatör Iberdrola, och Vattenfall, världens näst största operatör av havsbaserad vindkraft, ingår ett partnerskap för att gemensamt delta i den tredje brittiska utbudsrundan av havsbaserad vindkraft. Samarbetet sker genom ett konsortium där lång erfarenhet inom havsbaserad vindkraft kombineras med finansiell styrka för en kraftfull satsning på förnybar energi. Företagen vill installera vardera 3 000 MW vindkraft. Ansökningarna till den tredje utbudsrundan ska lämnas i början av mars.

– Partnerskapet förbättrar ytterligare vår möjlighet att nå målet om att öka andelen vindkraft till totalt 50 TWh till 2030. Storbritannien är en viktig tillväxt marknad för oss och har utmärkta förutsättningar för vindkraft, säger Lars G Josefsson, VD för Vattenfall AB.

– Genom att kombinera erfarenheten och kunskapen hos Vattenfall och ScottishPower Renewables skapas ett starkt partnerskap. Tredje utbudsrundan är en mycket viktig del av Storbritanniens ambitioner inom förnybar energi och det här konsortiet har kunskapen och beslutsamheten att spela en nyckelroll i den utvecklingen, säger Xabier Viteri, VD för Iberdrola Renewables.

Vattenfall äger sedan tidigare vindkraftparken Kentish Flats och har nyligen förvärvat vindkraftbolagen AMEC Wind Energy Ltd och Eclipse Energy UK plc i Storbritannien. Vattenfall äger också två av världens fyra största havsbaserade vindkraftparker, Lillgrund vindkraftpark och Horns Rev. Vattenfall strategiska fokus är ”making electricity clean” med målet att vara klimatneutralt till år 2050 och att bli Norra Europas snabbast växande vindkraftutvecklare och operatör.

ScottishPower Renewables har sammanlagt 550 MW vindkraft i olika delar av Storbritannien och Irland och bygger för närvarande världens största landbaserade vindkraftspark, Whitelee (332 MW). Nyligen fick de även medgivande till deras första havsbaserade vindkraftpark, West of Duddon Sands (550 MW).

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, Vattenfall AB, mobil 070-358 63 30.
Paul Ferguson, ScottishPower Renewables, tel +44 141 566 4515.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner