Pressmeddelande | 2011-05-04 | 09:00

Vattenfall och Stora Enso tecknar nytt långsiktigt elavtal

Vattenfall och Stora Enso har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om elleveranser för perioden 2012-2022. Affären omfattar cirka 7 TWh. Utöver elleverans omfattar avtalet en förlängning av samarbetet om balansansvar.

– Vattenfall vill bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för den elintensiva industrin och säkerställa dess fortsatta investeringar i Norden. Det nya avtalet med Stora Enso är ett uttryck för denna strävan, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Sverige. Samarbeten av den här typen är också mycket viktiga för Vattenfalls fortsatta investeringar i elproduktion.

– Stora Enso fortsätter det framgångsrika samarbetet med Vattenfall. Avtalet är en del i den långsiktiga elanskaffningen för vår svenska verksamhet. Stabila och långsiktiga villkor är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att investera i Sverige säger Mats Nordlander, Executive Vice President i Stora Enso.

För vidare information, kontakta:

Caroline Rylander, presschef Vattenfall Sverige,
mobil 0730-79 99 54.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)