Pressmeddelande | 2007-12-20 | 17:03

Vattenfall och Wallenstam i vindkraftssamarbete

Vattenfall och Wallenstam bildar ett gemensamt bolag som ska undersöka möjligheterna att utveckla, bygga och driva en vindkraftpark söder om Taggens fyr i Hanöbukten. Fullt utbyggd kan parken komma att förse 200 000 hem med förnyelsebar vindkraftsel.

Vattenfall och Hanöbukten Offshore AB, där Wallenstam är majoritetsägare, bildar Taggen Vindpark AB. Det samägda bolaget ska nu fortsätta projekteringen av Taggen vindkraftpark i Hanöbukten och fullfölja tillståndsansökan till Miljödomstolen.

– Det är glädjande att vi kommit fram till en bra, gemensam lösning för att kunna fortsätta undersöka möjligheterna att bygga Taggen vindkraftpark. Detta är ytterligare ett steg i vår strategi att bli självförsörjande på förnyelsebar elenergi, samt kunna erbjuda våra kunder egenproducerad energi till bästa pris, säger Hans Wallenstam, VD Lennart Wallenstam Byggnads AB.

Området som planeras för Taggen vindkraftpark har goda vindförhållanden, bra djup och goda möjligheter till nätanslutning. Detta gör Taggen till ett mycket bra vindkraftsprojekt.

– Taggen är en fortsättning på vårt arbete för ett bättre klimat och ett ökat utbud av el, säger Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft. Wallenstam är en partner som vi ser fram emot att samarbeta med.

Taggen Vindpark AB kommer att ägas till 50 procent av Vattenfall Vindkraft AB och till 50 procent av Hanöbukten Offshore AB. Hanöbukten Offshore AB ägs idag till 75 procent av Wallenstam Energi AB och till 25 procent av Triventus AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Ek, finansdirektör, Lennart Wallenstam Byggnads AB, tel 070-517 11 37.
Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft, tel 070-554 02 77
Erik von Hofsten, chef Mediarelationer Vattenfall Norden, tel 070-559 54 84.