Pressmeddelande | 2008-03-06 | 10:25

Vattenfall och Wavebob samarbetar om vågkraft

Ett avtal om samarbete om vågkraftsutveckling mellan Vattenfall AB (Sverige) och Wavebob Ltd (Irland) undertecknades den 5 mars 2008.

De två företagen kommer att samarbeta om att utveckla prototyper av vågkraftsutrustning till fullskaliga kommersiella vågkraftsparker.

Avtalet gäller utveckling av Wavebobs teknik och uppskalning av den till kommersiell storlek. De två företagen är överens om att bredda och fördjupa samarbetet till att innefatta även studier om metoder för val av lämpliga platser och utveckling av ett stort demonstrationsprojekt i framtida kommersiell storlek, 250 MW el. Båda parter välkomnar att fler intressenter ansluter sig till projektet.

– Detta är ännu ett steg både som ett verktyg för att bekämpa klimatförändringen och för att utveckla verkligt hållbara energilösningar för framtiden, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson. Vi har satt som mål att minska våra egna CO2-utsläpp med 50 procent till 2030 (med 1990 som basår) och vi är beslutna att nå ända fram. Vi vet att vi måste pröva alla möjliga vägar för att komma dit, och vågkraft är en del av lösningen. Tillsammans med våra ansträngningar inom CCS-tekniken (avskiljande och lagring av koldioxid), investeringar i vindkraft, biobränslen och även ökad kapacitet i existerande kärnkraftverk och vattenkraftverk, skulle jag säga att detta mål förefaller realistiskt.

Lars Strömberg, chef FoU, Vattenfall, förklarar:

– Vågkraften är nu mogen för demonstration i kommersiell storlek. Men vi bör vara tålmodiga. Även om detta skulle vara ett stort steg framåt för vågkraften, måste tekniken utvecklas ytterligare och optimeras och hänsyn tas till kraftsystemets krav innan tekniken kan införas kommersiellt i större skala. Vårt samarbete med Wavebob kommer att sätta fart på hjulen. Därför är jag övertygad om att vi kommer att se de första europeiska storskaliga kommersiella vågkraftverk i drift inom 10-15 år från nu.

För vidare information, kontakta:
Lars Strömberg, chef FoU, Vattenfall, telefon 08-739 55 11.
Maria Parent, pressekreterare, Vattenfall, telefon 08-739 65 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.