Pressmeddelande | 2007-07-26 | 09:00

Vattenfall: Ökade utmaningar, fortsatt starkt resultat

Nettoomsättningen ökade med 7,8 procent till 73 721 miljoner kronor (68 384).

  • Rörelseresultatet minskade med 10,0 procent till 16 668 miljoner kronor (18 523).
  • För det andra kvartalet minskade rörelseresultatet med 6,2 procent till 5 470 miljoner kronor (5 834).
  • Periodens resultat (efter skatt) ökade med 18,5 procent till 13 487 miljoner kronor (11 378).


De första sex månaderna minskade rörelseresultatet med 10,0% till 16 668 MSEK (18 523) vilket främst förklaras av lägre resultat inom eldistribution och minskad värmeförsäljning. Minskningen hänför sig framförallt till Norden men även Tyskland och Polen uppvisar försämringar.

För det andra kvartalet minskade rörelseresultatet med 6,2% till 5 470 MSEK (5 834), hänförbart till Norden och Tyskland. Polen uppvisade en förbättring.

De kraftiga prisfallen på våra största marknader, Norden och Tyskland, har inte slagit igenom i resultatet, tack vare terminssäkringen av elproduktionen. Värmeverksamheten har dock levererat ett lägre resultat på grund av ovanligt varmt väder, särskilt under årets första kvartal. Inom elnäts- och försäljningsverksamheterna ser vi fortsatt stora utmaningar mot bakgrund av ökad marginalpress och fortsatt höga driftskostnader. Förutsättningarna i vår omvärld blir också allt svårare. Detta gäller såväl pris- och marknadsutvecklingen som det politiska ramverket.

Periodens resultat (efter skatt) för januari-juni förbättrades med 18,5% till 13 487 MSEK (11 378) vilket huvudsakligen förklaras av en positiv skatteeffekt på cirka 1 900 MSEK i andra kvartalet till följd av sänkt inkomstskatt i Tyskland. För det andra kvartalet uppgick periodens resultat till 5 963 MSEK (3 183).

Den fullständiga rapporten finns på http://www.vattenfall.se (välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Telefonkonferens kl. 10.00

Kl. 10.00 samma dag presenteras rapporten av Lars G Josefsson och Jan Erik Back vid en telefonkonferens för analytiker och investerare. Denna presentation och frågestund hålls på engelska. 

För att delta, ring +46 (0)8 5069 2105 några minuter före kl. 10.00.

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och 72 timmar framöver. För att lyssna på den, ring +41 91 612 4330 och knappa in koden 378 # .

Presentationsbilderna på engelska från telefonkonferensen kan laddas ned från http://www.vattenfall.com.

Webbpresentation
För att följa telefonkonferensen kl 10.00 på Internet (ljud + presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på http://www.vattenfall.com. Alternativt kan man komma till presentationen via http://www.financialhearings.com genom att välja ”Vattenfall July 26”. Vänligen notera att man måste ha antingen ”Real Player” eller ”Windows Media Player” för att kunna följa presentationen.

Presskonferens kl. 12.00

Presskonferensen hålls kl 12.00 på Scandic Anglais vid Stureplan, Stockholm. Konferensspråket är svenska.

Resultatet presenteras och kommenteras av koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Jan Erik Back. Presentationerna följs av en frågestund. Vattenfalls vice vd och Nordenchef Hans von Uthmann kommer också att vara med för att svara på aktuella frågor som berör den nordiska verksamheten.

Lars G Josefsson kommer att vara tillgänglig för enskilda intervjuer på svenska eller engelska efter presentationens slut kl. 13.00. 

Obs! Föranmälan önskas.

För vidare information, kontakta:
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner