Pressmeddelande | 2013-05-22 | 13:00

Vattenfall planerar att driva kärnkraften i upp till 60 år

Den omfattande moderniseringen av kärnkraftreaktorerna i Forsmark och Ringhals gör att Vattenfall nu kan planera för en drifttid på upp till 60 år för fem reaktorer och 50 år för två reaktorer. Den tidigare planerade drifttiden för Vattenfalls reaktorer var minst 50 år.

Vattenfall är majoritetsägare av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals. De sju kärnkraftreaktorerna togs i drift under åren 1975–1985. Vattenfall har nyligen genomfört en förnyad bedömning av förutsättningarna för kärnkraftreaktorernas drift på lång sikt.

– Vattenfall, Forsmark och Ringhals kommer nu att se över vilka investeringar som krävs för att kunna driva säker och lönsam kärnkraft i upp till 60 år. Detta innebär inte ett beslut om stängning vid en viss tidpunkt, det handlar om planering, ett underlag för att beräkna investeringsbehovet under en tänkt total drifttid, säger Torbjörn Wahlborg, chef Business Division Nuclear Power.

Vattenfall gör idag bedömningen att det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar att driva Ringhals 1 och Ringhals 2 i 50 år och övriga svenska kärnkraftreaktorer som togs i drift under 1980-talet: Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 i upp till 60 år.

– Vattenfall genomför för närvarande det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes och för femårsperioden 2013-2017 planerar bolaget att investera 16 miljarder kronor. Moderniseringen gör det möjligt att tekniskt sett driva anläggningarna i flera decennier till, säger Torbjörn Wahlborg.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, telefon: 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10
Press

Facebook (nytt fönster)
Twitter (nytt fönster)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 23 kB)