Pressmeddelande | 2007-06-20 | 16:00

Vattenfall presenterar ny hållbarhetsredovisning

För fjärde året i rad publicerar Vattenfall idag en heltäckande hållbarhetsredovisning. Redovisningen gäller koncernens verksamhet under år 2006. I Näringsdepartementets aktuella granskning av de statliga företagens hållbarhetsredovisningar 2005 rankades Vattenfalls som den bästa.

Rapporten tar upp de frågor som är viktigast för Vattenfall just nu inom miljö och socialt ansvar, nämligen klimatfrågan, produktionssäkerhet, satsningar på förnybar energiproduktion, behovet av framtida kompetens, kolets framtid och utvecklingen av marknaden.

Bland resultaten 2006 kan nämnas:
· Ambitiöst mål att minska CO2-utsläppen till hälften 2030, jämfört med basåret 1990.
· Bidrag till den globala dagordningen för att bekämpa klimatförändringen genom grundandet av 3C-initiatvet – Ett initiativ från ledare inom näringslivet för att bekämpa klimatförändringen.
· Bygget påbörjat av pilotanläggningen för “det CO2-fria kraftverket”.
· Förvärv av stora vindkraftanläggningar i Danmark.
· Rankad som “Bästa arbetsgivare” i Sverige.

I förordet till rapporten lyfter koncernchefen Lars G Josefsson fram Vattenfalls ambitiösa planer på att halvera utsläppen av koldioxid till 2030 jämfört med basåret 1990.

– Den enkla sanningen är att kol kommer att fortsätta att spela en central roll för energiförsörjningen under den framtid vi kan överblicka, men det faktum att Vattenfalls anläggningar i Tyskland och Polen idag nästan helt baseras på kol betyder inte att vi stillatigande accepterar klimatpåverkan. Vi arbetar stadigt med att minska utsläppsnivåerna genom att förbättra effektiviteten i våra anläggningar och införa ny, modern teknik, understryker han.

Informationen om Vattenfalls resultat inom hållbarhetsområdet följer de riktlinjer som GRI (Global Reporting Initative) utarbetat, den mest använda standarden för hållbarhetsredovisning i världen, som används av mer än 1000 företag.

Nytt för i år är att rapporten innehåller en undersökning av förra årets rapport som gjorts för att ta reda på hur redovisningen tas emot bland företagets intressenter, och att redovisningsdelen enbart publiceras på hemsidan.

http://www.vattenfall.com/

I en genomlysning av de statliga företagens hållbarhetsredovisningar som Näringsdepartementet just gjort (maj 2007) rankades Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2005 som bäst bland de statliga företagen:

http://www.regeringen.se/sb/d/8896/a/82166