Pressmeddelande | 2013-03-26 | 10:00

Vattenfall publicerar Årsredovisning inklusive Hållbarhetsredovisning för 2012

Från och med tisdagen den 26 mars finns Vattenfalls årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2012 tillgänglig att laddas ned från Vattenfalls hemsida.

Årsredovisningen innehåller information om Vattenfalls finansiella resultat samt utveckling under året. Dessutom beskrivs företagets strategi, hållbarhetsarbete och marknadssituation.

– 2012 var ett tufft år för hela den europeiska energisektorn och branschen står inför betydande utmaningar. Efterfrågan var fortfarande låg till följd av den ekonomiska recessionen. Samtidigt tillkommer ny kapacitet framför allt inom förnybar energiproduktion, vilket har lett till låga elpriser. Låga marginaler på elproduktion baserad på naturgas har satt ett hårt lönsamhetstryck på våra gaskraftverk, som för ett par år sedan betraktades som en mycket god långsiktig investering. Tidigare marknadsprognoser har omkullkastats och det som betraktades som ”normalt” gäller inte längre. Detta är det nya normala, kommenterar Øystein Løseth, Vattenfalls vd och koncernchef, i årsredovisningen.

I den separata Resultatrapporten enligt GRI finns mer utförlig information om verksamhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan. Vattenfall rapporterar sedan 2003 i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI), ett internationellt ramverk för hållbarhetsrapportering.

Årsredovisningen inklusive hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner från följande sidor:

På svenska: vattenfall.se/arsredovisning
På engelska: vattenfall.com/annualreport

Resultatrapporten 2012 enligt GRI finns att laddas ner på engelska från vattenfall.com/csr
En svenskspråkig version beräknas finnas tillgänglig för nedladdning under april från vattenfall.se/csr

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta:
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, mobil: +46 70 539 65 14
Åsa Pettersson, hållbarhetschef, mobil: +46 70 388 50 84
Robert Pletzin, pressekreterare mobil: +46 72 516 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10
Press

Facebook (nytt fönster)
Twitter (nytt fönster)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 93 kB)