Pressmeddelande | 2013-07-23 | 16:00

Vattenfall säljer dansk teknikverksamhet

Vattenfall säljer sin teknikverksamhet i Danmark som ett led i planerna att avyttra den danska värmeverksamheten och strategin att fokusera på en hållbar energiproduktion.

Köparen av verksamheten är det danska konsultföretaget COWI A/S. Affären förväntas vara slutförd i september 2013. Inga förändringar kommer att ske för anställda, kunder och leverantörer fram tills dess att affären är slutförd. Parterna är överens om att inte uppge försäljningspriset. Den danska teknikverksamheten ingår i Vattenfalls affärsdivision för hållbara energiprojekt.

Vattenfall aviserade nyligen att kraftvärmeverket Amager i närheten av Köpenhamn säljs till det kommunala energibolaget Hofor.

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com