Pressmeddelande | 2011-04-14 | 08:35

Vattenfall säljer delar av sin svenska teknikkonsultverksamhet

Vattenfall har avtalat om att sälja delar av sin svenska teknikkonsultverksamhet, Vattenfall Power Consultant AB, till Pöyry PLC. Den konsultverksamhet som fokuserar på vattenkraft, vindkraft, elnät samt kraftvärme kommer att överföras till ett nyetablerat bolag, SwedPower AB.

Avyttringen är en följd av Vattenfalls nya strategiska inriktning, som innebär fokus på kärnverksamheten och de svenska, tyska och holländska marknaderna. Att erbjuda tekniska konsulttjänster på den externa marknaden är inte längre kärnverksamhet för Vattenfall. Av det skälet kommer den avyttrade verksamheten att få bättre möjlighet att utvecklas med en ny ägare.

De avyttrade enheterna omfattar cirka 360 anställda vid 22 kontor i Sverige, Norge och Storbritannien, med störst närvaro på den svenska marknaden.

Affären är villkorad av en genomförd due diligence, överenskommelse om transitionstjänster och ett slutgiltigt godkännande från respektive bolagsstyrelser. Affären beräknas vara slutförd senast i slutet av juni 2011.

Heikki Malinen, VD och koncernchef Pöyry:
– Vi är mycket nöjda över att få välkomna Vattenfalls experter till Pöyry. Vattenfall har mångårig erfarenhet av teknikkonsulting och att implementera projekt i energibranschen. Med Vattenfalls expertis som en del av Pöyry kan vi nu tillsammans erbjuda våra kunder unika lösningar inom vattenkraft, kraftvärme, elnät och förnybar energi. Denna kraftsamling kommer också att öppna upp möjligheter för gemensamma internationella projekt. För Pöyry är detta förvärv ett viktigt steg för att utöka affärerna inom energiområdet i Sverige.

Christopher Eckerberg, direktör och chef för BU Engineering i Vattenfall:
– I Pöyry har vi funnit en mycket respekterad och långsiktig ny ägare för vår svenska teknikkonsultverksamhet, vilket har varit vår målsättning. SwedPower kommer fortsättningsvis att vara en viktig partner för Vattenfall och dessutom en utmärkt plats där våra anställda kan fortsätta att utvecklas.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Caroline Rylander, presschef Vattenfall Sverige, 0730-79 99 54.
Maria Lidzell, pressekreterare Vattenfall Sverige, 070-214 87 57.
Christopher Eckerberg, direktör och chef för Vattenfall Engineering, 070-81 45 132

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 31 kB)