Pressmeddelande | 2011-06-09 | 14:15

Vattenfall säljer Helsingør Kraftvarmeværk

Vattenfall skrev i går under ett avtal om att sälja Helsingør Kraftvarmeværk i Danmark. Köparen av kraftvärmeverket och den värmetransmissionsledning som utgår från verket är Forsyning Helsingør.

Försäljningsavtalet är villkorat av formella godkännanden, bland annat från Vattenfalls styrelse. Överlåtelsen av kraftvärmeverket förväntas ske den 30 juni 2011. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Vattenfall övertog Helsingør Kraftvarmeværk 2006 i samband med köpet av delar av dåvarande ENERGI E2.

Kraftverket nyttjar naturgas som bränsle, och har en kapacitet på 60 MW el och 60 MWth fjärrvärme. Det motsvarar den årliga elförbrukningen för ca 62 500 hushåll och värmeförbrukningen i omkring 25 000 hushåll.

Beslutet är ett led i Vattenfalls strategi att reducera företagets CO2-exponering och fokusera på Vattenfalls kärnmarknader Sverige, Tyskland och Nederländerna.

För vidare information, kontakta:
Marianne Reedtz Sparrevohn, tel. + 45 27875526, kommunikationschef Vattenfall A/S

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 23 kB)