Pressmeddelande | 2010-12-22 | 15:06

Vattenfall säljer Hillerød kraftvärmeverk

Vattenfall har tecknat avtal om att sälja Hillerød kraftvärmeverk i Danmark.

Köparen av kraftverket och den norrgående värmeledningen är Hillerød Forsyning. Avtal har samtidigt träffats med Vestforbrænding om köp av en värmeledning som går söderut från Hillerød kraftvärmeverk.

Hillerød Forsyning beräknas formellt överta kraftverket under de första månaderna 2011. 

Hillerød kraftvärmeverk ingick i förvärvet 2006 av delar av dåvarande ENERGI E2. Hillerød kraftvärmeverk producerar el och värme och levererar värme till kunder i Nordsjälland (Farum, Hillerød och Værløse). Verket är naturgaseldat.

Beslutet är i linje med Vattenfalls nya strategiska inriktning (offentliggjord i september 2010) att minska företagets CO2-exponering och fokusera verksamheten på Vattenfalls huvudmarknader Sverige, Tyskland och Nederländerna. 

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. 


För vidare information, kontakta:
Caroline Rylander, pressekreterare Vattenfall AB, telefon 0730-799 954.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.Ladda ner pressmeddelandet (PDF 31 kB)