Pressmeddelande | 2011-04-13 | 17:23

Vattenfall säljer sin andel i tyska energiföretaget ENSO

Vattenfall har tecknat avtal om försäljning av sitt aktieinnehav på 21,3 procent i det tyska energiföretaget Energieversorgung Sachsen Ost AG (ENSO) till EnergieVerbund Dresden GmbH (EVD).

Det överenskomna försäljningspriset uppgår till 147 MEUR. Avtalet förutsätter godkännande av staden Dresdens stadsfullmäktige. Alla parter utgår från att transaktionen kommer att mötas av ett brett politiskt stöd.

– Försäljningen är ett led i Vattenfalls strategi att avyttra våra minoritetsinnehav, säger Tuomo Hatakka, Senior Executive Vice President och vice VD i Vattenfall AB.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Ladda ner pressmeddelandet (PDF 20 kB)