Pressmeddelande | 2010-03-12 | 08:00

Vattenfall säljer sitt tyska transmissionsnät

Vattenfall har idag tecknat avtal om att sälja sitt dotterbolag 50Hertz Transmission GmbH, som äger och driver Vattenfalls högspänningsnät i Tyskland, till den belgiska stamnätsoperatören Elia och till australiensiska Industry Funds Management (IFM), en av världens största infrastrukturinvesterare.

Enligt avtalet kommer IFM att äga 40 procent medan Elia kommer att äga 60 procent och ha den operativa kontrollen.

Det överenskomna företagsvärdet (enterprise value) uppgår till 810 MEUR (cirka 8 000 MSEK). Den positiva kassaflödeseffekten för Vattenfall ligger i samma storleksordning. Dessutom uppnås ytterligare positiva kassaflödeseffekter genom att köparna övertar ansvaret för att genomföra nödvändiga investeringar i transmissionsnätet. Dessa investeringar beräknas uppgå till flera miljarder euro.

Transaktionen, som beräknas slutföras under det andra kvartalet 2010, kräver godkännande av EU:s konkurrensmyndighet och tyska Näringsdepartementet (BMWi).

– Vi är mycket nöjda med att ha funnit köpare som uppfyller alla de villkor vi ställt för en försäljning; att de har ett långsiktigt perspektiv, att de garanterar framtida nätinvesteringar och säkerställer fortsatt tillgänglighet till nätet för alla elproducenter samt verkar för att förbättra transmissionen av el över nationella gränser, säger Lars G Josefsson, Vattenfalls vd och koncernchef.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Presskonferens

En presskonferens hålls idag klockan 10.30 CET på Radisson Blu Hotel i Berlin. Presskonferensen är tillgänglig via webcast på: http://www.thomson-webcast.net/de/dispatching/?event_id=d000ae59e30fb10d8006156e06853688&portal_id=209892703d17f855ce741246f89293fa&language=en.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, presschef, telefon 08-739 60 66,
mobil 070-344 61 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Ladda ned

Pressmeddelandet som pdf
Pressmeddelande om joint venture (engelska) (nytt fönster)