Pressmeddelande | 2007-06-01 | 12:00

Vattenfall säljer värmeverksamhet till Neova

Vattenfall säljer 22 anläggningar för småskalig fjärrvärme och Färdig Värme till Neova.

Den verksamhet som berörs är ett antal värmeproduktionsanläggningar för industrin samt ett antal mindre fjärrvärmeanläggningar runt om i landet. Affären omfattar en energivolym på cirka 600 GWh och överlåtelsen kommer att föregås av en förankringsprocess hos berörda kunder. Ett 20-tal personer berörs av förändringen och dessa erbjuds fortsatt anställning i Neova-koncernen.

– Försäljningen följer Vattenfall Värme Nordens strategiska inriktning där vi ser över verksamhet som inte tillhör kärnaffären. Neova uppfyller våra kriterier om en långsiktig ägare som kan fortsätta att utveckla verksamheten till gagn för såväl kunder som personal, samhälle och miljö, säger Adrian Berg von Linde, tf chef Vattenfall Värme Norden.

– Idag är en stor dag för Neova. Förvärvet innebär att vi har tagit ett rejält kliv närmare visionen att bli Europas ledande bioenergibolag. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt starka erbjudande ännu mer, och även integrera den nya verksamheten i Neova, säger Neovas vd Håkan Bjur.

Neova är Skandinaviens största biobränsleleverantör. Bland företagets kunder finns allt från stora värmeverk och industrier till villaägare. Neova ingår i Vapo-gruppen, som har en omsättning på 5,5 miljarder kronor.

En avsiktsförklaring undertecknades på torsdagen och Vattenfall och Neova avser att teckna ett slutligt överlåtelseavtal under sommaren.

Pressrelease som pdf

Ladda ner