Pressmeddelande | 2011-02-01 | 11:44

Vattenfall samarbetar om norsk-brittisk kabel

Vattenfall undertecknade idag ett samarbetsavtal med fyra nordeuropeiska energiföretag om att planera och bygga en elektrisk förbindelselänk mellan Storbritannien och Norge.

Vattenfall har kommit överens med sina partners, Agder Energi, E-CO, Lyse, Scottish and Southern Energy, att bilda NorthConnect, ett gemensamt ägt utvecklingsföretag för kabelförbindelser.

– NorthConnect blir ett viktigt bidrag till utvecklingen av den europeiska elmarknaden med ökad konkurrens på regionala marknader, säker elleverans och stabilare energipriser för konsumenterna, säger Harald von Heyden, chef för Vattenfall Asset Optimisation and Trading.

När utvecklingsföretaget är bildat kommer projektets partners under tre till fyra år att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att utveckla, bygga och driva förbindelselänken. HVDC-kabeln (likström med hög spänning) kommer att ha en effekt mellan 1200 och 2000 MW. Ambitionen är att NorthConnect ska vara i drift före 2020.

Förbindelselänken blir en direktförbindelse mellan Vattenfalls huvudmarknad Sverige, som ingår i den gemensamma nordiska elmarknaden, och Storbritannien, där företaget bygger ut sin portfölj av förnybar energiproduktion.

NorthConnect är en sund affär för de berörda företagen, och gör det samtidigt möjligt att förverkliga och utnyttja potentialen för elproduktion med låga utsläpp av koldioxid och underlättar en kostnadseffektiv integration av förnybar energi på marknaden. Genom att förbinda flexibel vattenkraft med ojämnt producerande energikällor som vindkraft kan NorthConnect bidra till att minska behovet av fossileldad elproduktion.

För Vattenfall är Storbritannien en viktig marknad med tillväxtpotential. Förra året invigde Vattenfall världens största havsbaserade vindkraftpark, Thanet. För närvarande bygger företaget flera vindkraftprojekt på land och till havs och har tilldelats rättigheter att utveckla upp till 7200 MW vindkraftskapacitet tillsammans med Scottish Power Renewables. Till stöd för dessa ambitioner har Vattenfall nyligen meddelat att man kommer att öppna ett nytt kontor i London.

För vidare information, kontakta:
Thorsten Ziegler, mediekontaktperson, telefon: +49 40 24430 322. thorsten.ziegler@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 124 kB)